เทสโก้ โลตัส แฮกกาธอน ดึงสตาร์ทอัพแห่ระดมไอเดียเวทีแรกวงการค้าปลีกกว่า 250 คน เฟ้นหาไอเดียค้าปลีก 4.0 รับพฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล


เทสโก้ โลตัส แฮกกาธอน 2018 สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการค้าปลีกและสตาร์ทอัพไทย ด้วยการระดมไอเดียเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกยุค 4.0 ได้ทีมผู้ชนะเตรียมตัวเดินทางสู่เทสโก้ แล็บ ประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาดูงาน ก่อนนำไอเดียมาต่อยอดร่วมกับทีมงานเทสโก้ โลตัส


นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “หลังจากเทสโก้ โลตัส เปิดเวทีให้กับสตาร์ทอัพได้เข้าแข่งขัน ‘เทสโก้ โลตัส แฮกกาธอน 2018’ ภายใต้ธีม ค้าปลีกยุคใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Revolutionising Retail towards Thailand 4.0 โดยใช้โจทย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อร้านค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส  ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสตาร์ทอัพ และนักพัฒนาโปรแกรมสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 250 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่มีการจัดแข่งขันแฮกกาธอนขึ้นในเมืองไทย โดยเทสโก้ โลตัส ได้คัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้าสมัครจนได้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจริงๆ ทั้งหมด 18 ทีม ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 48 ชั่วโมงในการระดมไอเดีย จนได้ทีมที่ชนะทั้งหมด 4 ทีม และทีมที่ได้รับรางวัลใหญ่คือการเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมของกลุ่มเทสโก้ที่ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะมีการร่วมงานกับเทสโก้ โลตัส ในการนำไอเดียต่างๆ มาต่อยอดเพื่อใช้จริงในธุรกิจต่อไป”


ทั้งนี้เทสโก้ โลตัส ได้มองหานวัตกรรมเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่ถูกผลักดันด้วยเมกะเทรนด์ 5 ข้อที่สำคัญคือ 1).ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 2).ความใส่ใจสุขภาพ 3). โครงสร้างครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุ 4). ความสะดวกสบายและประสบการณ์ และ 5). ความยั่งยืน


สำหรับทีมชนะเลิศ Tomato Chatbot  มีสมาชิกคือ คุณชินธิป เเต้มแก้ว , คุณพลาวัสถ์ เจียมสะอาด , คุณบดินทร์ เเสงทองล้วน, คุณสกุลทอง ทองหนองบัว และคุณตฤณ นิลกรณ์ ทั้ง 5 ได้รับรางวัลมูลค่า 400,000 บาท ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ลอนดอน เพื่อไปดูงานที่ Tesco Lab พร้อมพบปะกับกลุ่มเทสโก้


“เราเชื่อมั่นว่า ไอเดียชนะเลิศตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เราพัฒนาต่อยอดนำไปใช้งานจริงภายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชนต่างๆ เพื่อยกระดับธุรกิจค้าปลีกไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0  รวมทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสตาร์ทอัพของไทยให้มีโอกาสก้าวสู่เวทีในระดับโลกผ่านเครือข่ายกลุ่มเทสโก้ ” นางสาวสลิลลากล่าวสรุป


เกี่ยวกับแฮกกาธอน


แฮกกาธอน มาจากคำว่า “แฮก” และ “มาราธอน” ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่เหล่านักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบุคคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาร่วมระดมสมองในการคิดค้นไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสามารถจัดขึ้นเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักจะใช้เวลาทั้งหมดในการระดมความคิดเพื่อนำเสนอในวันสุดท้ายต่อคณะกรรมการ เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ