ที่สุดแห่งความ “ไม่ธรรมดา” สถาปนิก ’61 สุดยอดงานแสดงสถาปัตยกรรมแห่งอาเซียน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกันเปิดงานสถาปนิก ’61 (Architect Expo 2018) “Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา” ภายใต้แนวคิด Vernacular Living การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทยบนเวทีโลก งานเดียวซึ่งเป็นที่สุดแห่งการรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในครึ่งปีหลังได้กว่าหมื่นล้านบาท โดยงานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 6 พฤษภาคมศกนี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “งานสถาปนิก เป็นงานจัดแสดงด้านสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ริเริ่มโดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 32 โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ การจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปนิก ’61 ประกอบไปด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เตรียมไว้ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป

นายภูมิ ศุภกิจจานุสันติ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายก่อสร้างงานสถาปนิก ’61 ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในปีนี้ “แนวคิดของการจัดงานปีนี้ คือ Vernacular Living ภายใต้ชื่องาน “Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา” โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย เนื่องจากปัจจุบันสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นต่างๆ กำลังถูกท้าทายด้วยปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ซึ่งงานสถาปนิก ’61 ‘ไม่ธรรมดา’ สนใจถึงกระบวนการที่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

ด้านนายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานสถาปนิก ’61 ในปีนี้มุ่งยกระดับความเป็นสากลของงานทั้งในส่วนของผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน เพื่อตอกย้ำความเป็นเวทีแห่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอันดับหนึ่งของอาเซียน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้แสดงสินค้าแบรนด์ชั้นนำของไทย และมีบริษัทต่างประเทศเข้าร่วมงานมากขึ้นกว่า 35% จากปีก่อน ทั้งจากทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา อาทิ จีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร, อินเดีย, ออสเตรเลีย, เวียดนาม และสาธารณรัฐเช็ครวมถึง IMAG บริษัทชั้นนำจากประเทศเยอรมนี ผู้จัดงานแสดงสินค้าด้านการก่อสร้างมาแล้วทั่วโลกที่นำเอาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างระดับสูงมาให้ได้ชมกัน

“การจัดงานในปีนี้เรามุ่งเน้นในการยกระดับความเป็นสากลของงาน ทั้งในส่วนผู้แสดงสินค้าซึ่งมีการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่มีความแปลกใหม่ หลากหลายจากทั่วโลก รวมถึงผู้เข้าชมงานจากทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 400,000 คน ซึ่งนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มค่าในการได้เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทั่วโลกในที่เดียวแล้ว ยังได้โอกาสในการพบปะ กลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในพื้นที่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งCommunity ที่รวมผู้คนในแวดวงออกแบบสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียในการทำธุรกิจ ในการทำ Business Matching กันอีกด้วย” นายศุภแมน กล่าว

ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการและพาวิเลียนแล้ว ยังรวบรวมเอาองค์ความรู้มาถ่ายทอดผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมประกวดแบบ ประกวดบูธ, การจัดแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา, การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์, กิจกรรมเวิร์คช็อป, สัมมนา และเสวนาต่างๆ โดยเฉพาะสัมมนานานาชาติ ที่ได้รับเกียรติจากสถาปนิกชื่อดังระดับโลกมาร่วมจุดประกายพลังสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบนเวทีสัมมนา ASA Forum 2018  โดยสถาปนิกที่จะมาบรรยายปีนี้ ได้แก่ David Van Severen สถาปนิกชาวเบลเยี่ยม ผู้ก่อตั้ง  OFFICE KGDVS,  Yung Ho Chang จาก Atelier Feichang Jianzhu ประเทศจีน,  Han Tumertekin สถาปนิกชาวตุรกี และ Manuelle Gautrand สถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งคว้ารางวัล European Architecture Prize ปีล่าสุด เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรวมองค์ความรู้ต่างๆ ไว้มากมายอีกด้วย

งานสถาปนิก ’61 จัดตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีบริการรถมินิแวนรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ถึงชาเลนเจอร์ฮอลล์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น architect ’18 ได้จากทั้ง Play Store และ App Store เพื่ออัพเดตทุกข้อมูลน่าสนใจในงานสถาปนิก ’61 ไม่ธรรมดา