Earth Hour in Singapore

สิงคโปร์ เมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เต็มไปด้วยสีสันจากการตกแต่งแสงไฟภายนอกอาคารออฟฟิศ และสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย

แต่ในช่วง 1 ชั่วโมงของคืนวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ที่ผ่านมา ความมืดได้เข้าปกคลุมสิงคโปร์เกือบทั้งเกาะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแสดงความร่วมมือของประเทศสิงคโปร์ ในกิจกรรม Earth Hour หรือปิดไฟให้โลกพัก

นอกจากผู้คนกว่าล้านคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในที่พักอาศัย กลุ่มวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ ได้มารวมตัวกันนับหมื่นที่บริเวณแม่น้ำสิงคโปร์ บริษัทมากกว่า 300 แห่งในสิงคโปร์ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ WWF ซึ่งเป็นผู้จัดงานนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยสู่อากาศ

สตาร์บัคส์ เป็นองค์กรที่ร่วมลดการใช้ไฟใน 1 ชั่วโมงของ Earth Hour ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30น. ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา ไม่เพียงแต่เฉพาะในสิงคโปร์เท่านั้น ต่างปิดไฟภายในร้านอย่างพร้อมเพรียง แม้จะมืดไปบ้าง แต่ลูกค้าก็ยังมาอุดหนุน

เช่นเดียวกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะสิงคโปร์ทั้งหลาย ได้แก่ Merlion, Esplanade และ Singapore Flyer ก็ต่างตกอยู่ในความมืดชั่วขณะ เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม Earth Hour ในครั้งนี้