“ผลคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360°ของซิกน่า”เผย ความมั่นคงทางด้านการเงินยังเป็นสิ่งคนไทยกังวลมากที่สุด และกลุ่มมิลเลนเนียลเครียดเรื่องงานเป็นอันดับหนึ่ง

บมจ.ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ได้เผยผลสำรวจ “คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า”ประจำปี 2561 ว่า โดยรวมแล้วคนไทยมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน โดยคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านการเงิน และความสามารถในการดูแลครอบครัว ในขณะที่กลุ่มมิลเลนเนียลของไทย (อายุ 18 – 34 ปี) กลับรู้สึกเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานมากที่สุด

คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวมในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้ว โดยคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมลดลงเหลือเพียง 61.3คะแนน จาก 65.2 คะแนนในปีที่แล้ว สุขภาพและความเป็นอยู่ด้านที่คนไทยมีความกังวลมากที่สุดคือสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านสังคม ตามมาด้วยด้านครอบครัว โดยคะแนนลดลงถึง 9.9 และ 3.5 คะแนนตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนอายุ 35 –  49 ปี เนื่องจากรู้สึกว่าตนเองมีเวลาพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงและมีเวลาทำงานอดิเรกที่ตนเองรักน้อยลง ในด้านครอบครัว คนไทยยังรู้สึกว่าตนเองไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ รวมถึงไม่สามารถดูแลพ่อแม่ คู่สมรสและลูกๆได้ตามที่ตนเองคาดหวังไว้ ขณะเดียวกันกลุ่มวัยก่อนเกษียณ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) รู้สึกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโดยรวมของตน โดยคะแนนด้านนี้ลดลงจากปีที่แล้ว 2.7 คะแนน โดยความกังวลดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย เช่น การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การรับประทานอาหารที่ได้สัดส่วน การมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

แม้ผลสำรวจฯจะพบว่ากลุ่มมิลเลนเนียล (อายุ 18 – 34 ปี) รู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกาย ด้านสังคมและด้านการเงินดีกว่ากลุ่มอื่น แต่คนกลุ่มนี้กลับมองว่าตนเองมีสมดุลด้านการงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) ที่ไม่ดีเท่ากลุ่มอื่นๆ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 63คะแนน เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 35 – 49 ปีซึ่งมีคะแนนที่ 67 คะแนน และกลุ่มก่อนเกษียณที่มีคะแนนอยู่ที่ 68 คะแนน

“สาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยยังคงมีความกังวลเรื่องความมั่นคงด้านการเงินของตนเอง ทั้งในส่วนของความพร้อมด้านการเงินสำหรับการเกษียณและการดูแลค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ มาจากสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนด้านการเงินและการวางแผนหลังเกษียณ” นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ.ซิกน่าประกันภัยกล่าว

“อย่างไรก็ดี ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Work-life balance ในกลุ่มมิลเลนเนียลก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และชี้ให้เห็นถึงนัยยะที่สำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานและความคาดหวังสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งทำให้เราเชื่อว่าเรายังคงมีภารกิจในการช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” นายจูเลียนกล่าวเสริม

กับดักอายุ: สูงวัย ไม่มั่นใจ

เมื่อกล่าวถึงการวางแผนหลังวัยเกษียณ คนไทยยังมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของตนเอง ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจเกิดจากการขาดการวางแผนที่ดีพอ โดยคนไทย 40% คาดว่าเมื่อเกษียณแล้วจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินเก็บของตนเอง มีคนไทยเพียง23% เท่านั้นที่มีความคุ้มครองที่เพียงพอจากแผนประกันสุขภาพที่ทำไว้ และอีก 29% ที่เหลือคาดว่าต้องพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งคล้ายกับผลสำรวจฯของปีที่แล้วที่พบว่า 75% ของคนไทยยังไม่มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในยามเกษียณ เพราะคิดว่า“ตนเองยังไม่แก่”ทำให้หลายคนตกสู่ “กับดักอายุ” (Age Trap) และขาดการเตรียมพร้อมด้านการเงิน

คนไทยส่วนใหญ่เครียด โดยกลุ่มมิลเลนเนียลเครียดเรื่องงานเป็นที่หนึ่ง

คนไทยถึง 91% บอกว่าตนอยู่ในภาวะเครียด ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 86% โดยสาเหตุหลักของความเครียดมาจากปัญหาด้านการเงิน (43%) และด้านการงาน (35%) ทั้งนี้เมื่อเทียบระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันพบว่า กลุ่มมิลเลนเนียลมีความกังวลเกี่ยวกับWork-life balance และความมั่นคงเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตนเองมากที่สุด โดยมีคะแนนอยู่ที่ 63 และ 58 คะแนนตามลำดับ ซึ่งถือว่าต่ำกว่ากลุ่มคนอายุ 35 – 49 ปีซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 67 คะแนนทั้งสองส่วน และกลุ่มวัยก่อนเกษียณที่มีคะแนนอยู่ที่ 67 และ 68 คะแนน

การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านการงานของปีนี้  ซิกน่าได้ถามคนไทยเกี่ยวกับการเลือกที่จะมาทำงานหรือเลือกที่จะหยุดงานเมื่อตนป่วย โดยผลสำรวจฯ พบว่า คนไทยถึง 89% กล่าวว่า พวกเขาจะมาทำงานแม้ว่าจะมีอาการป่วย ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่67% เท่านั้น ซึ่งการมาทำงานเมื่อตนเองป่วยนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงาน

อย่างไรก็ตาม องค์กรนายจ้างในประเทศไทยสามารถทำได้ดีในเรื่องของการช่วยให้พนักงานจัดการกับความเครียดของพวกเขา โดยคนไทยกว่า63% กล่าวว่า บริษัทที่ตนเองทำงานอยู่มีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน แต่ครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้บอกว่ายังมีไม่เพียงพอ ส่วนคนไทยอีก 37% กล่าวว่าบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่ไม่มีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานเลย

คนไทยกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้

เมื่อกล่าวถึงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ คนไทยส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากภาครัฐแทบทุกด้านอันเนื่องจากปัจจัยหลักด้านราคาค่ารักษาพยาบาล

ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาภาครัฐในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง หนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระนี้ได้ คือการมีประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองตรงตามความต้องการในราคาที่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ซิกน่าประกันภัยเองก็มีแผนประกันสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ เช่น แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และยังมีแผนความคุ้มครองเสริมสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงและกลุ่มโรคเรื้อรังอีกด้วย แผนประกันดังกล่าวให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม เช่น มอบเงินก้อนสูงสุดถึง 500,000 บาทเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงอย่างต่อเนื่อง (รวมถึงการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก) และมีบริการสายด่วนสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพอีกด้วย

การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360°ของซิกน่า ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่สี่แล้ว โดยได้สำรวจและติดตามทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองในห้าด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านการทำงาน ใน 23 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ซิกน่าจะนำข้อมูลและผลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตต่อไป

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย   

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก  ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่า ประเทศไทย คือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก  สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่www.cigna.co.th

เกี่ยวกับซิกน่า

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น  รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 95 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com