มาดูการปั้นคนแบบ “เทสโก้ โลตัส” เรียนรู้แบบธรรมดาไม่ตอบโจทย์ ต้องเลือกได้แบบ Personalization


การพัฒนาบุคลากรกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของหลายๆ องค์กรไปแล้ว เพราะไม่ว่ายุคไหนๆ คนก็เป็นเหมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตได้ แต่ว่าในยุค Thailand 4.0 นี้ จำเป็นต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันต่อยุคสมัยมากขึ้น

กลายเป็นว่าเทรนด์ของ Personalization สามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจจริงๆ เพราะในสังคมยุคนี้มีคนกลายเจนเนอเรชั่น แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเรื่องการตลาดที่สามารถเจาะตามกลุ่มเป้าหมายได้ หรือแม้แต่การฝึกอบรมก็สามารถเลือกวิชาที่ตนเองสนใจได้ด้วย

“เทสโก้ โลตัส” ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ได้เผยถึงกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร นอกจากจะมีสวัสดิการที่ดี มีบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นแล้ว การพัฒนาบุคลากรก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้พนักงานมีการตื่นตัว และเรียนรู้ตลอดเวลา

เทสโก้ โลตัสจึงพัฒนาโครงการ Learning Dollars เป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของชาวเทสโก้ โลตัส โครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ที่สำคัญคือเป็นการคิดค้น และพัฒนาในประเทศไทยโดยเฉพาะ แต่ได้รับการอนุมัตจากทางเทสโก้บริษัทแม่ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งทางบริษัทแม่ก็มีความสนใจนำไปพัฒนาใช้ด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้เทสโก้ โลตัสก็มีการฝึกอบรมตามแบบฉบับของการพํมนาบุคคลเหมือนองค์กรอื่นๆ แต่ก็พบว่าไม่ตอบโจทย์กับยุคแรงงาน 4.0 อีกต่อไปแล้ว หมดยุคที่ฝ่าย HR กำหนดโปรแกรมเรียนแล้วให้พนักงานเข้าอบรม แต่พนักงานสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจได้เต็มที่ จึงทำการพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา

ขอบอกเลยว่าโครงการนี้ไม่ธรรมดา เหมือนได้กลับไปสัมผัสชีวิตวัยเรียนอีกครั้งเพราะเป็นหลักสูตรจากทางมหาวิทยาลัย ทางเทสโก้ โลตัสได้ทำการผนึกกำลังกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ในการสร้างโปรแกรมพัฒนาพนักงานทั่วประเทศผ่านนวัตกรรมเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละบุคคลหรือ Personalised Learning ตอบโจทย์ทั้งแรงงานและองค์กรยุค 4.0พร้อมขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปีแรกนั้นได้รับความร่วมมือจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร แต่ด้วยเทสก็ โลตัสมีสเกลธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีพนักงานกว่า 50,000 คน จึงทำการขยายพื้นที่การเรียนไปทุกภูมิภาค และทำการจับมือร่วมกับอีก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส เล่าว่า “ธุรกิจของเทสโก้ โลตัสมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และทัศนคติที่ไม่เหมือนเดิมของบุคลากรรุ่นใหม่ ทำให้เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการใช้วิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานยุค 4.0″

โครงการ Learning Dollars จะเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ

1.Personalisation การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล

2.Ownership การรู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถกำหนดและควบคุมสิ่งที่ตนเองเลือก

3. Flexibilityมีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจในยุค 4.0 ที่ต้องการ agility หรือ ความว่องไวในการปรับตัวและเปลี่ยนทิศทางเพื่อสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ได้ด้วย

ความสำคัญของโครงการนี้จะแตกต่างจากโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานขององค์กรทั่วๆ ไปที่ส่วนใหญ่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะกำหนดวิชาเรียน หรือคอร์สฝึกอบรมมาให้ และให้พนักงานเข้าร่วม แต่โครงการนี้จะใช้หลักของ Personalization นั่นคือพนักงานสามารถเลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตัวเองได้ หรืออยากเพิ่มความรู้ในวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากตำแหน่งงานตัวเองก็ได้

นอกจากพัฒนาทักษะในการทำงานแล้ว ยังมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เช่น พัฒนาการเป็นผู้นำ การคิดเป็นแบบระบบ การบริหารความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ ได้แก่ Micro MBA, Design Thinking, Infographic Thinking,Mind Mapping, Appreciative Inquiry (สุนทรียสาธก), Improving Yourself&Personal Effectiveness, High Impact Business Presentation, Wealth Management (วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต), Experience Learning เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์เป็นต้น สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ classroom learning และ e-learning

เหตุผลที่ตั้งชื่อโครงการว่า Learning Dollars นั้น ก็เพราะว่าทางเทสโก้ โลตัสจะทำการสนับสนุนด้วยการให้วงเงินพนักงานเพื่อนำไปใช้เป็นค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ตามที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง จะให้เป็นเซ็ตของขวัญ และมีบัตรแทนเงินสดอยู่ด้านใน เป็นกิมมิกเล็กๆ เหมือนการช้อปปิ้งซื้อหลักสูตร หากเงินจำนวนที่ได้รับไม่พอ ก็สามารถพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มได้

อรกานดา กล่าวทิ้งท้ายว่า “หัวใจของการรับมือกับความท้าทายของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต คือ พนักงานและองค์กรต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ ฉะนั้น การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานต้องไม่มีวันหยุดนิ่ง”

เทสโก้ โลตัสให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกเจนเนอเรชั่น โดยต้องตอบโจทย์ความต้องการของแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์องค์กรด้วย เพื่อที่พนักงานจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพแรงงานของไทยโดยรวมด้วย

นอกจากเทสโก้ โลตัสจะเป็นห้างค้าปลีกในใจคนไทยแล้ว ในด้านของการพัฒนาบุคลากรยังได้รับรางวัลยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2017 (Best Employers Thailand 2017) จัดโดยบริษัทเอออนฮิววิท (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกทั้งยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการปี 2561 ทั้งหมด 188 สาขา รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จของการผลิตบุคลากรคุณภาพดีสู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี