เม็ดเงินโฆษณา ส.ค. 61 ยังไม่อู้ฟู่ ติดลบ 2.31% เซเว่นอีเลฟเว่น-ซีพี อัดงบติดอันดับ


12-09-2018 12:39:10

นีลเส็น เปิดเผยถึงเม็ดเงินโฆษณาเดือนสิงหาคม 2561 จากสื่อต่างๆ มียอดรวม 8,743 ล้านบาท ติดลบ -2.31%

สื่อที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด ยังคงเป็นทีวี 5,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.93% รองลงมา คือ สื่อกลางแจ้ง 568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.89% ตามมาด้วยหนังสือพิมพ์ 548 ล้านบาท

ในขณะที่สื่อบนรถประจำทาง ได้เม็ดเงินโฆษณา 475 ล้านบาท ใกล้เคียงกับสื่อในโรงภาพยนตร์ ได้เม็ดเงิน 471 ล้านบาท

ส่วนสื่อวิทยุ 402 ล้านบาท เคเบิลทีวี/ดาวเทียม 204 ล้านบาท ตามมาด้วยสื่ออินเทอร์เน็ต (อ่านหมายเหตุประกอบ) 169 ล้านบาท นิตยสาร 98 ล้านบาท สื่อในห้าง 88 ล้านบาท


10 แบรนด์ใช้งบโฆษณาสูงสุด เซเว่น-ซีพี ติดอันดับ

เมื่อมาดู 10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด ปรากฏว่าใช้เพิ่มขึ้นทุกแบรนด์ โดยทีวีไดเร็ค ยังคงใช้งบโฆษณาสุงสุด 130 ล้านบาท โค้ก 117 ล้านบาท อันดับ 3 ธนาคารออมสิน 104 ล้านบาท

อันดับ 4 โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง 94.7 ล้านบาท อันดับ 5 โตโยต้า รถยนต์นั่ง 94.2 ล้านบาท อันดับ 6 โตโยต้า ปิกอัพ 75 ล้านบาท อันดับ 7 ไอศกรีมวอลล์ 65 ล้านบาท

เซเว่นอีเลฟเว่น ติดอันดับ 8 ใช้เม็ดเงิน 57 ล้านบาท เพราะเป็นช่วงออกแสตมป์ ส่วนอีซูซุ ใช้เม็ดเงิน 54 ล้านบาท และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ 53 ล้านบาท


10 องค์กรใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด

สำหรับ 10 องค์กรที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด ใช้งบเพิ่มทุกแบรนด์ ยกเว้น เอไอเอส และตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ ที่ใช้ลดลง

อันดับแรก ยังคงเป็น บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) ใช้งบ 357 ล้านบาท อันดับ 2 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) หรือ พีแอนด์จี 223 ล้านบาท อันดับ 3 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 211 ล้านบาท อันดับ 4 บริษัท โคคา-โคลา ประเทศไทย 182 ล้านบาท

อันดับ 5 ลอรีอัล (ประเทศไทย) 162 ล้านบาท อันดับ 6 ทีวีไดเร็ค 130 ล้านบาท อันดับ 7 ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ 118 ล้านบาท

อันดับ 8 ธนาคารออมสิน 109 ล้านบาท อันดับ 9 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด อันดับ 10 บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ จำกัด 104 ล้านบาท


หมายเหตุ

สื่อกลางแจ้ง (outdoor) และสื่อเคลื่อนที่ (transit):มีการรวมข้อมูลจาก JCDecaux สำหรับข้อมูลจากสื่อในสนามบินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 และข้อมูลของสื่อ outdorr และ transit จาก JCDecaux ได้ถูกรวมเข้าไว้ในรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่นสื่อเคลื่อนที่ (transit),ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 เป็นต้นมา  

อินเทอร์เน็ต - ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT

สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูลสื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้าง Tesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้ง, สื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter