เซเว่นฯ ลดใช้ถุง 100 %ในพื้นที่ มจพ.

นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย, ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายวุทธิชัย แก้วกระจ่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดงานและเสวนา หัวข้อมจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%” เพื่อคลิ๊กออฟการงดแจกถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้