ไม่ต้องลุ้น! กสทช. ผ่านคุณสมบัติ ดีแทค ไตรเน็ต เตรียมเคาะประมูลคลื่น 900 MHz 28 ต.ค.

ไม่ต้องลุ้นแล้ว กสทช.มีมติเห็นชอบผลการตรวจพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่น 900 MHz ที่สำนักงาน กสทช.กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. นี้ เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.

เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 7 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 890-895/ 935-940 MHz

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะทำการประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2×5 MHz จำนวน 1 ชุดคลื่นความถี่ (คลื่นความถี่ 890-895/ 935-940 MHz)

มีราคาเริ่มต้นการประมูล 37,988,000,000 บาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 76,000,000 บาท โดยมีหลักประกันการประมูล 1,900,000,000 บาท แบ่งการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 4 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระ 4,020,000,000 บาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010,000,000 บาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010,000,000 บาท และงวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลฯ ส่วนที่เหลือทั้งหมด

ทั้งนี้หากผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินมาชำระ สำนักงาน กสทช.จะริบหลักประกัน 1,900,000,000 บาท รวมทั้งคิดค่าปรับเป็นเงิน 5,699,000,000 บาท