Selfridges : 100 years of retail therapy

Selfridges & Co เป็นห้างสรรพสินค้าระดับ High-end ที่วางขายสินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งอยู่บนถนน Oxford Street ซึ่งถือว่าเป็นถนน Shopping หลักใจกลางกรุงลอนดอน นอกจาก Selfridges จะเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่ใครๆ ก็รู้จักแล้ว Selfridges เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของโลก ที่ใช้เทคนิคการส่งเสริมการขายโดยการวางสินค้า Display หน้าร้าน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า ดังนั้นจึงทำให้ Selfridges มีชื่อเสียงทางด้านความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งตัวอาคาร และการจัด Display หน้าร้านที่ไม่ว่าใครๆ เดินผ่านก็อดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ในปีนี้ Selfridges ได้จัดงานฉลองครั้งใหญ่ เนื่องจากครบรอบ 100 ปี นับตั้งแต่ Selfridges เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดย Selfridges ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมานับตั้งแต่ก่อตั้ง Selfridges อีกทั้งหลาย Brand ชั้นนำ ก็นำสินค้าออกมาจัดแสดง และจัดทำสินค้า Limited Edition ที่วางขายเฉพาะที่ Selfridges เท่านั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี Selfridges ด้วย