กลุ่มซีพี-บีทีเอส ยื่นซองชิงสัมปทานรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

หลังจากที่วันนี้ (12 ..) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา” ระยะทาง 220 กมมูลค่า 224,544.36 ล้านบาท 

ปรากฏว่า เวลา 11.11 . กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ได้เข้ายื่นซองประมูลเป็นกลุ่มแรก

โดยกลุ่ม BSR มาพร้อมเอกสาร 3 กล่องใหญ่ ตามขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและรับรองเอกสารก่อนปิดผนึก เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป

ในช่วงบ่าย เวลา 14.03 . ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) นำทีม ได้เดินทางมายื่นเอกสารการประมูล ในนามกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งและพันธมิตร ประกอบด้วย เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (ประเทศไทย) บมจ. .การช่าง (ประเทศไทย) บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ประเทศไทย) China Railway Construction Corporation Limited (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ทั้งนี้ กำหนดยื่นเอสารวันนี้ มีขึ้นระหว่างเวลา 09.00-15.00 .โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหลักประกันซองพร้อมกับซองข้อเสนอมูลค่า 2,000 ล้านบาท

ต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอให้แก่ .เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ที่สำนักงานโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน

และผู้ที่ยื่นเสนอผ่านการประเมินข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารให้แก่การรถไฟฯ ในวันที่เข้าทำสัญญาร่วมทุนเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนของเอกชนคู่สัญญา

สำหรับการคัดเลือกจะมีข้อเสนอ 4 ซอง 1. คุณสมบัติ 2. เทคนิค ซึ่งมี 6 หมวดแต่ละหมวดต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 75% และรวมคะแนนทั้งหมดต้องมีไม่น้อยกว่า 80% 3. ด้านการเงิน คัดเลือกผู้ที่ขอรัฐอุดหนุนต่ำที่สุด 4. ข้อเสนอพิเศษ จะเปิดพิจารณาหรือไม่ อยู่ที่การเจรจาต่อรอง.

Source