สเต็ปใหม่ THG ย้ำผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพครบวงจร ปั้น ‘รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง’เจาะตลาดพรีเมียม


ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาอยู่อาศัยในระยะยาวในช่วงหลังเกษียณ โดยจากข้อมูลล่าสุดในปี 2018 ของนิตยสาร International Living ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 14 ของโลกที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยในวัยเกษียณ โดยเฉพาะปัจจัยด้านค่าครองชีพ (Cost of Living) และสิ่งบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวก (Entertainment and Amenities) ที่มีระดับคะแนนโดดเด่น และเมื่อพิจารณาจากจำนวนวีซ่าเกษียณอายุ (Retirement Visa) พบว่า ประเทศที่เข้ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณในไทย และมีแนวโน้มเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และจีน ตามลำดับ (ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปี 2561)

จากความนิยมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวจีนที่เติบโตอย่างชัดเจน และจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ทำให้กลุ่มชาวจีนเป็นตลาดที่น่าจับตาและมีโอกาสเติบโตได้อีกในอนาคต โดยข้อมูลจาก CBRE บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาฯ ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปี 2561 มีสัดส่วนชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาฯ ในไทยมากขึ้น โดยชาวจีนเป็นกลุ่มผู้ซื้อสูงสุดอันดับแรก

เพื่อรองรับเทรนด์การเติบโตของตลาดชาวจีนและเมกะเทรนด์ผู้สูงอายุ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG จึงได้พัฒนาโครงการ ‘รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง’ (Thonburi Bamrungmuang Hospital)’ ศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาแบบเฉพาะทาง การดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม รองรับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่พักอาศัยอยู่ในย่านเยาวราชและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้บริการกับทางโรงพยาบาลธนบุรีอยู่แล้ว และตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนชาวต่างขาติเป็น 10-20% จากปัจจุบันที่ 5% โดยจะใช้ศูนย์ทันตกรรมที่มีจุดเด่น ‘One Day & One Stop Service’ บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยระบบดิจิทัลที่สามารถตรวจรักษาแล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน

นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติ (Medical Hub) ภายในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2568 จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญของ THG ที่จะต่อยอดขยายธุรกิจและช่วงชิงสัดส่วนการตลาดเหล่านี้ โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อรักษามาตรฐานในการเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ดั่งเช่นตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา …

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thg.co.th

อ้างอิง https://bit.ly/2zqfg0U
https://bit.ly/2DkQML1
http://www.thansettakij.com/content/269309