กระทรวงพาณิชย์ จับมือ ปตท. และ ธพว. เปิดตัวโครงการ “ไทยเด็ด” นำทัพสินค้าโอทอปขายในปั๊ม

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ ปตท. และ ธพว. ผนึกกำลังกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ขับเคลื่อนโครงการ “ไทยเด็ด” จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสยาม ปตท. อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สนองความต้องการโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการคนตัวเล็กภายในชุมชมสร้างรายได้จากสินค้าชุมชน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจาก ปตท. และ ธพว. อย่างเต็มความสามารถ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชมโดยผ่านโครงการ “ไทยเด็ด” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้สามารถสร้างรายได้ และพัฒนาต่อยอดสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้กับสภาพของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้จะเน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ จุดจำหน่ายสินค้าภายในร้านขายของฝาก สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาบริโภคสินค้าชุมชน

ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ (ธพว.) SME Development Bank เผยว่า ธพว. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคนตัวเล็กในชุมชนต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเต็มความสามารถโดยใช้ความรู้คู่เงินทุน ซึ่งการร่วมมือทั้ง 3 หน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้พัฒนาและต่อยอดเพื่อการสร้างรายได้ในอนาคต และพร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยถูกพิเศษ ผู้ประกอบการสามารถยื่นกู้ได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank ที่จะช่วยให้กลุ่มวิสากิจชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองและความต้องการของตลาด อีกทั้งยังสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำไปปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการอย่างครบวงจร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการ “ไทยเด็ด” ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก และเป็นการสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนโดยรอบเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

นอกจากนี้โครงการ “ไทยเด็ด” ยังเป็นโครงการที่คัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในหลายพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในช่วงแรกจะเริ่มเปิดจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง และคาดว่าในปี 2562 จะมีเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่ง