รัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและกีฬามาเลเซียหารือโอกาสร่วมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตกับอินโฟเฟดในลีก E-Sports Championship

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
รัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและกีฬา อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ นายไซเอ็ด ซาดิก ไซเอ็ด อับดุล ราห์มาน พร้อมนายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานบริหาร บริษัท อินโฟเฟด จำกัดและเจ้าของสนามแข่งกีฬาอีสปอร์ต Thailand E-Sports Arena ร่วมพูดคุยถึงอนาคตและทิศทางอีสปอร์ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้หารือแนวทางในการร่วมมือในการจัดทำลีกการแข่งขันอีสปอร์ตสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย University E-Sports Championship (UEC) ในประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรกกับ Thailand E-Sports Area หลังจากฤดูกาลแรกที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม 2562
นายไซเอ็ด ซาดิก ยังได้แสดงความสนใจต่อกีฬาอีสปอร์ต และการใช้กีฬาในการขับเคลื่อนประเทศ โดยหวังให้คนรุ่นใหม่ในวงการกีฬาได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ และการนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอินโฟเฟด “เปลี่ยนเด็กติดเกม ให้เป็นอนาคตของชาติ” และแนวคิดในการจัดการแข่งขัน UEC ที่กำลังดำเนินการแข่งขันในรอบก่อนฤดูกาล (Pre-Season)
University Esports Championship หรือ UEC การแข่งขันอีสปอร์ตระดับอุดมศึกษาด้วยเกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในระดับโลก โดย วัตถุประสงค์ในการจัดงานหลักคือจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การแข่งขัน E-Sports ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัด การแข่งขันกีฬา E-Sports และสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีทักษะความสามารถ ได้แสดงศักยภาพในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างแท้จริง และเป็นบันไดเข้าสู่การแข่งขันระดับอาเซียนหรือระดับโลกในลําดับต่อไป อีกท้ังยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการต่อยอดการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีใหม่ๆให้นักศึกษามหาลัยเพื่อการปรับตัวเข้าสู่อาชีพใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต University Esports Championship นั้นจะเริ่มต้นจัดขึ้นในประเทศไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นจะขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต่อยอดการแข็งขันสู่ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลําดับต่อไป
“การแข่งขัน  UEC  เป็นการแข่งขันอีสปอร์ตด้วยเกมทั้งในรูปแบบมือถือ และพีซี ที่มุ่งส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในวงการเกม โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา ได้มีโอกาสเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในสายงานเกมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมแข่ง และการจัดการแข่งขัน ไปใช้พัฒนาตนเอง และนำไปต่อยอด ก่อนที่จะต้องเข้าสู่โลกการทำงาน หลังจากจบการศึกษาไป” นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานบริหาร บริษัท อินโฟเฟด จำกัดและเจ้าของสนามแข่งกีฬาอีสปอร์ต Thailand E-Sports Arena “ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคมที่อาจจะมีความกังวลต่อกีฬาชนิดนี้อยู่บ้าง เป็นการตอกย้ำว่า กีฬาอีสปอร์ตเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ สามารถสร้างอาชีพ รายได้ และอนาคตให้กับประเทศได้จริง” คุณจิรยศเสริม
UEC ไม่เพียงแต่จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนในไทยเท่านั้น แต่จะเป็นการแข่งขันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีการคัดเลือกตัวแทนของประเทศต่างๆ เพื่อเข้าชิง หาผู้ชนะของทั้งภูมิภาค เข้าร่วมทำกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์ที่ทางอินโฟเฟดได้จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ
เกี่ยวกับ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด
บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (Infofed) เป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลเสมือนจริงในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่แก้ไขการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเดิม ด้วยโซลูชั่นส์ที่ทันสมัยให้เข้าใจง่ายผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า อย่างเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR (Virtual Reality) ผนวกกับการเก็บข้อมูลทั้งภาพและเสียง Infofed เริ่มด้วยการให้บริการจัดทำข้อมูลอินโฟกราฟฟิก สำหรับองค์กรรัฐ และผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้พัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Motion graphic) และในปี พ.ศ. 2560 อินโฟเฟดได้เริ่มนำเสนอบริการวีอาร์ คอนเทนต์ ในการออกแบบ สร้างสรรค์ จัดทำและเก็บข้อมูลเสมือนจริง รวมทั้งบริการหลัก ได้แก่ การผลิตวิดีโอแบบ 360 องศา วิดีโอโฆษณา การจัดทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นแบบเสมือนจริง และระบบโต้ตอบแบบเสมือนจริง