มอนเดลีซยกระดับศักยภาพฐานการผลิตในไทย เสริมแกร่งการเป็นศูนย์กลาง การผลิตลูกอมและหมากฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดของมอนเดลีซครอบคลุมสามภูมิภาคทั่วโลก

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลกเปิดโรงงานมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นครั้งแรก ให้คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งแบรนด์ระดับโลก ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันล้ำสมัย อาทิ ฮอลล์ เดนทีน และคลอเร็ท เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย และอีกหลายแบรนด์ดังชั้นนำของโลก เพื่อส่งออกไปยัง 15 ประเทศในตลาดเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย (จำกัด) เป็นผู้นำอันดับ 1 ทั้งในตลาดลูกอมและตลาดหมากฝรั่ง ซึ่งมีแบรนด์หลัก ได้แก่ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน และลูกอมคลอเร็ท โดยแบรนด์ฮอลล์ และเดนทีน ยังได้ครองความเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในด้านยอดขายและได้รับรางวัล No. 1 Brand Awards 2018 จากนิตยสาร Marketeer นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าและทำตลาดสินค้าแบรนด์อื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของผู้บริโภคในประเทศไทย เช่น คุกกี้โอรีโอ แคร็กเกอร์ริทส์ คุกกี้ลู ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีสฟิลาเดลเฟีย มีพนักงานประมาณ 1,200 คน ซึ่งอยู่ในสำนักงานใหญ่ ณ อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตสองแห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตลูกอมและหมากฝรั่ง และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงเพื่อส่งออก

โรงงานมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อ พ.ศ. 2550 นับเป็นโรงงานผลิตลูกอมและหมากฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดของมอนเดลีซในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีพนักงานกว่า 680 คน เป็นฐานการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งแบรนด์ระดับโลกกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ฮอลล์, เดนทีน, คลอเร็ท, ไทรเด้นท์ และ สไตรด์ เป็นต้น และมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า39,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นลูกอม 60 เปอร์เซ็นต์และหมากฝรั่ง 40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยัง 15 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาครอบคลุมตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่อขยายและพัฒนาสินค้าใหม่แบบครบวงจร และมีระบบการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ข้อจำกัด และมาตรฐานของแต่ละประเทศที่ส่งออกไปอย่างเคร่งครัด

นายจิรพงษ์ เจริญศรี ผู้จัดการโรงงาน บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและความปลอดภัยที่ได้การรับรองในระดับสากล โรงงานลาดกระบังยังได้นำระบบ IL6S (Integrated Lean – 6 Sigma) มาใช้บริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยี ระบบออโตเมชัน และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป้าหมายในการสร้างเสริมศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และคุณภาพสูงสุด ในขณะที่สามารถกำจัดความสูญเสียอย่างมีระบบ ลดต้นทุนและความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งโรงงานลาดกระบังเป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานมอนเดลีซในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา”

อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงงานมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง คือ พันธกิจในการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงงานสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โรงงานแห่งนี้สามารถลดอัตราการใช้พลังงานได้กว่า 37 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 14,220 ตันต่อปี (เทียบได้กับต้นไม้ถึง 1.4 ล้านต้น) และลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 81 ล้านบาท นอกจากนี้ โรงงานของมอนเดลีซที่ขอนแก่นยังเป็นโรงงานแห่งแรกของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย

นายจิรพงษ์ กล่าวว่า “เมื่อปี พ.ศ. 2559 โรงงานมอนเดลีซที่ลาดกระบังได้ริเริ่มเปลี่ยนแหล่งจ่ายพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการใช้ไอน้ำโดยตรงจากโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าพีพีทีซี (PPTC) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จึงสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 73 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค ด้านการลดการใช้พลังงานได้สูงสุดในภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2560 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายของโรงงานมอนเดลีซไม่จำกัดเพียงแค่การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของมอนเดลีซเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนคติของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณลักษณะเฉพาะที่ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ พนักงานของโรงงานมอนเดลีซต่างก็แสดงถึงความเป็นพลเมืองใส่ใจในชุมชนและสังคม ด้วยการเข้าร่วมเป็นพนักงานจิตอาสาของโครงการ “JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา” อย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพื่อร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนไทยในด้านสุขภาพร่างกายและพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับ 3 แนวคิดหลัก คือ การเรียนรู้หลักโภชนาการที่ถูกต้อง (Nutrition Education), การเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัย (Access to Fresh Food) และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (Active Play) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

เกี่ยวกับมอนเดลีซ  ประเทศไทย

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและทำตลาดสินค้าแบรนด์ดังมากมายในไทย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท นอกจากนี้ บริษัทยังนำเข้าและทำตลาดสินค้าอื่นๆ อีก เช่น คุกกี้โอรีโอ คุกกี้ชิพส์อะฮอยคุกกี้ลู แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีส ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกว่า 1,200 คน โดยมีพันธกิจหลักในการเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยตำนานความอร่อย ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com และ www.facebook.com/mondelezinternational