3 นักธุรกิจหนุ่ม Gen Y ปลื้ม SkyRocket พลิกโฉมตลาดสอนภาษา สู่ ยุค 4.0 ตอบรับเยี่ยม ฉลองครบรอบปี ขนเทคโนการสอนระดับโลก “Promethean- Active Table & Active Panel” แบบ มัลติทัช รายแรกและรายเดียวในไทย เตรียมขยายธุรกิจรองรับรูปแบบเฟรนไชน์

ฉลองความสำเร็จครบรอบ  1 ปี พลิกโฉมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในตลาดเมืองไทย สู่ ยุค 4.0ตอบรับดีเยี่ยม  3  หนุ่มเจน Y ผู้ร่วมก่อตั้ง  บริษัท ไอ.ที. เอ็ดดูเทนเม้นต์  จำกัด นำโดย นายวศิน วินิชบุตร CEO ฝ่ายบริหารส่วนพัฒนาธุรกิจ, นายโรจนินทร์  รุ่งหิรัณยรัตน์  CEO  ฝ่ายบริหารส่วนปฏิบัติการและการขาย และนายปณิธิ  อินทราวุธ CEO – ฝ่ายบริหารแบรนด์และการตลาด ได้ร่วมกันเปิดเผยถึงความสำเร็จ ครบรอบปี สถาบัน Sky Rocket – English Space for Kid 

บริษัท ไอ.ที. เอ็ดดูเทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ สถาบันด้านภาษา  โดยเน้นภาษาอังกฤษ พลิกโฉมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในตลาดเมืองไทย ภายใต้ แบรนด์ SkyRocket  ลิขสิทธ์ “English Galaxy” โดยมีนโยบายในการสร้างบรรยากาศให้เป็นแบบ English Space for Kids ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นเสมือนการเรียนในต่างประเทศจริง ๆ แบบ Total English Environment ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถาบันแบบ 100% ด้วยครูสอนภาษาที่เป็นชาวต่างประเทศหลายเชื้อชาติ  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสคุ้นเคยสำเนียงและมีการใช้ภาษา อังกฤษตลอดเวลา คือ ภาษาที่สองของเขาจริง ๆ โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างที่เด็กอยู่ภายใต้สังคมระดับ พรีเมี่ยม  ได้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเสมือนไปเรียนอยู่ต่างประเทศ   (Abroad-like school environment,set  in a premium learning community) สื่อการสอนทีทันสมัยที่สุด เพื่อการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิผลที่สุด พร้อมคลาสกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะของน้องๆ ในทุกๆ  ด้านตลอดจน การอัพเดทผลการเรียน และ พัฒนาการของน้องๆ  แบบ  Real time ผ่านทาง แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ปกครองด้วยระบบการสอนระดับโลก สื่อการสอนและเทคโนโลยีการเรียนที่ล้ำหน้าของโลก

SkyRocket เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีการใช้นวัตกรรมที่ล้ำหน้าให้กับนักเรียน  นอกเหนือจาก  English Galaxy แล้ว   ยังมีเทคโนโลยี Promethean Active Table  & Active Panel แบบ มัลติทัช  (Multi Touch)  ที่เป็น Interactive  Device  รูปแบบ Student LED Learning  เด็กจะได้ฝึกทุกประสาทสัมผัส  ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน พร้อมพัฒนาทักษะในมิติที่หลากหลาย เป็นสื่อการสอนล้ำสมัย  ที่จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาประสาทการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนมากขึ้น ด้วยการทำให้บทเรียนในหนังสือออกมามีชีวิต และด้วยคุณภาพของจอที่ถนอมสายตาเด็ก  คุณพ่อ คุณแม่ จึงไม่ต้องห่วงในเรื่องการมองจอของน้อง ๆ  รวมถึง Class Mind :- Student Tracking Application เป็น App ติดตามผลพัฒนาการแบบ Real time  ผ่าน  Mobile App.  ซึ่งเป็นเสมือน สมุดพก Digital – Real Timeอีกด้วย

ทุ่ม 20 ล้าน  ฉีกแนวตลาดสอนภาษาด้วยโปรแกรม “English Galaxy” ลิขสิทธิ์รายเดียว สำหรับเด็กอายุ 2.5 – 12 ปี แนวคิด เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ผ่านกิจกรรม พร้อม ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะในมิติที่หลากหลาย

“สถาบัน SkyRocket เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเหล่าผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญด้านภาษาอังกฤษของบุตรหลาน  และนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนภาษาอังกฤษยังต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน SkyRocket จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่ได้คุณค่าและผลลัพธ์ไม่แพ้กันหรืออาจมากกว่า SkyRocket  ได้นำระบบการสอนล้ำหน้า  เช่น YLE  (Young  Learner English)  ซึ่งได้รับการยอมรับจาก เคมบริดจ์ (Cambridge English :   Young Learners),  CLT  Communicative Language Teaching  Approach  การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งเน้นโครงสร้างและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษ    รวมถึงคำศัพท์และกลยุทธ์  เพื่อให้นักเรียนสามารถโต้ตอบ และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล เราจะฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียนและ CEFR  Program  (Language ability) –  Council of Europe’s  Common   European Framework  of  Reference for Languages (ขอบข่าย  กรอบความคิด)  ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในวงการโลก

3 นักธุรกิจรุ่นใหม่ Gen Y เปิดเผยถึงป้าหมายในการพลิกโฉมตลาดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษในประเทศไทยว่า  “ต้องการช่วยลดภาระของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนภาษา อังกฤษภาคฤดูร้อนยังต่างประเทศ  และ ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมุ่งเน้นวางรากฐาน เปิดโลกทัศน์เด็กไทยยุคใหม่ เปิดมุมมองที่ก้าวทันโลกกว้างเด็กที่ผ่าน  English Galaxy  ที่  SkyRocket จะมีทักษะในมิติที่หลากหลาย  พร้อมทั้ง มี  Mindset ที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เขาจะมีความสามารถในการปรับตัวสร้างความสำเร็จ  และไปได้ไกลกว่า จากการที่ได้ปลูกฝั่งให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองที่ได้รับการสั่งสมมาตั้งแต่เด็ก

บริษัท ไอ.ที. เอ็ดดูเทนเม้นต์ เจ้าของ สถาบัน SkyRocket  สาขาแรกนี้ ถือเป็นสาขาต้นแบบ  ตั้งอยู่ ชั้น G  เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา บนพื้นที่  300 ตรม. ใช้เงินลงทุนกว่า 20 ล้านบาท สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 500  คน โดยจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก อายุตั้งแต่  2.5 ถึง 12 ปีมีคอร์สเรียนถึง 5 ระดับ ให้เหมาะสมกับวัย คือ

คอร์ส

  • Rocketeer สำหรับเด็กอายุ 2.5 – 4 ปี
  • Preflight เด็ก อายุ  5 – 6 ปี 
  • Cadets อายุ 7 – 8 ปี
  • Pilots อายุ  9 – 10 ปี
  • Commanders สำหรับเด็กอายุ  11 – 12 ปี โดยกำหนดจะเปิดเร็วๆ นี้              

โดยมีเป้าหมายขยายให้ครบ 10 สาขาภายในเวลา 5 ปีเพื่อครอบคลุมความต้องการในการเรียนรู้ด้านภาษาและพัฒนาการด้านทักษะในมิติที่หลากหลายของบุตรหลาน  เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มในการเติบโตร่วม  20% ต่อ ปี  โดยมีแผนการขยายสู่ตลาดสอนภาษาจีนและ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอนาคต