ผลประกอบการ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7)