กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง ลงนาม MOU ร่วมกับ IUCN ฟื้นฟูเหมืองหินของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย ให้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), ศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ ไอเดน ลีเนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิป มง อินทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ ดร. ทีพี ซิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN) และ เจค บรุนเนอร์ หัวหน้ากลุ่มงานอินโดเบอร์มา, IUCN ในการจัดทำมาตรฐานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองหินให้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ภายในเขตเหมืองหินของบริษัทฯ
.แก่งคอย จ.สระบุรี และบริเวณโดยรอบทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ศรีลังกา และเวียดนาม โดยมี ภัชฎา หมื่นทอง และวิไลลักษณ์ สุรพฤกษ์ ร่วมงาน สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทปูนซีเมนต์รายแรกของไทยที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN)

เกี่ยวกับปูนซีเมนต์นครหลวง

ปูนซีเมนต์นครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2512 และเริ่มต้นการผลิตปูนซีเมนต์หลังจากที่การก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์แล้วเสร็จในปี พ.. 2515 จากนั้นบริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.. 2520 ปูนซีเมนต์นครหลวงผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงระดับโลก พร้อมบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยตลอดระยะเวลา 49 ปีที่ผ่านมา ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้สำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ธุรกิจบริหารจัดการของเสียอย่างครบวงจร การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิตอล ปูนซีเมนต์นครหลวงดำเนินกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจระดับภูมิภาคในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย กัมพูชา ศรีลังกา บังคลาเทศ และเวียดนาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siamcitycement.com

เกี่ยวกับ IUCN

IUCN หรือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาสังคม ทำงานโดยการให้ความรู้และเครื่องมือกับภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับมนุษยชาติ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกัน IUCN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2491 และกลายมาเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และหลากหลายมากที่สุดในโลก IUCN รวบรวมประสบการณ์ ทรัพยากร และเครือข่ายของสมาชิกกว่า 1,300 องค์กร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญกว่า 13,000 คนไว้ที่เดียวกัน IUCN เป็นตำรวจโลกในการสำรวจสถานะธรรมชาติของโลกและในการตั้งกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานผ่านคณะกรรมการ 6 คณะที่รับผิดชอบงานด้านความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต กฎหมายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง นโยบายเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการด้านนิเวศวิทยา และการศึกษาและการสื่อสาร