พานาโซนิค จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน “Cross-Value Innovation Forum” เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ต่อเนื่องยาวนานถึง 5 วัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ในอนาคตที่พานาโซนิคมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อสังคมและวิถีชีวิต ขณะเดียวกันยังจะยกระดับการพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ จากเมืองอัจฉริยะไปสู่นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคต ตามหลักการดำเนินธุรกิจ “A Better Life, A Better World”โดยมีพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนจากทั่วโลก เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร. คาซูฮิโระ ซึกะ (Mr.Kazuhiro Tsuga) ประธานบริษัทพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น แถลงถึงวิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคในอีก 100 ปี ข้างหน้าที่มีแนวทางดำเนินธุรกิจใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ Co-Creation Era พานาโซนิคจะร่วมสร้างสรรค์ไปพร้อมกับคู่ค้าเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน From Upgrade to Lifestyle Update ที่จะนำเสนอไลฟ์สไตล์อันทันสมัย ด้วยสินค้าและบริการที่ทางพานาโซนิคพัฒนาขึ้นจากความชอบและวิถีชีวิตของผู้ใช้แต่ละราย New Identity นิยามใหม่ของพานาโซนิคที่ชัดเจนและทันสมัยขึ้นกว่าเดิม และConnectivity เพื่อเข้าสู่ยุค Smart Home ที่บ้านจะกลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของทุกคนในครอบครัว

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนเข้าร่วมฟัง รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการที่แบ่งเป็น 2 โซนได้แก่ General Exhibition เล่าถึงเทคโนโลยีพานาโซนิคที่จะเข้ามายกระดับชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และ โซน Next 100 ว่าด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพานาโซนิคในอีก 100  ปีข้างหน้า

สำหรับงานนี้ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย โดย มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้นำคู่ค้าทางธุรกิจจากประเทศไทยเข้าร่วมงานนี้ด้วย