“ไทคอน” เตรียมปรับภาพลักษณ์ใหม่สู่แบรนด์ระดับโลก สนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในอาเซียน

“ไทคอน” ผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เปิดเกมรุกพลิกโฉมธุรกิจ ยกระดับองค์กรสู่แบรนด์ระดับโลก (Global brand) หลังบอร์ดอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่มไทคอน มั่นใจช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในระดับสากล ด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 30 ปี ผนวกกับประสบการณ์และความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการหลากหลายประเภทแบบครบวงจร (Multi-asset class) จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จะมีผลอย่างเป็นทางการภายหลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้า

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในกลุ่มไทคอน โดยบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทคอน” (TICON) จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่มไทคอน ก็จะเปลี่ยนชื่อตามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เผย “กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการหลากหลายประเภทแบบครบวงจร (Multi-asset class) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์ ได้ดำเนินธุรกิจข้ามชาติและมีเครือข่ายที่มีศักยภาพ
ในการขยายธุรกิจทั้งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปยุโรป ได้มองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและต้องการเชื่อมโยงโครงข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของกลุ่มในประเทศไทย เราจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการยกระดับบริษัทไทคอนเพื่อให้อยู่ในระดับสากลและเพิ่มศักยภาพด้วยการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้สนับสนุนให้กลุ่มไทคอนดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวใหญ่ รองรับกลยุทธ์การขยายงานของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ดในภูมิภาคอาเซียนต่อไป”

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือTICON กล่าวเสริมเกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์องค์กรว่า “การเปลี่ยนชื่อบริษัทครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวสู่ตลาดระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมากว่า 28 ปี บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและเติบโตจนสามารถเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และกำลังปรับตัวเองเพื่อให้รองรับเทรนด์อุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง นับจากนี้ไป บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการได้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่อย่างเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมิใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อ แต่บริษัทฯ จะเดินหน้าที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรและการทำงาน โดยการเร่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากบริษัทในเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแข็งแกร่ง”

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จะมีผลอย่างเป็นทางการภายหลังการมีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้า