แม็คโคร ร่วมมือกับ กทม. สนับสนุน โครงการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่คุณภาพดี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยคุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ รับมอบป้ายเข้าร่วมโครงการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ซึ่งในปีนี้แม็คโครมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีคุณภาพดีผ่านการรับรองจาก อย. มีฉลากอาหารถูกต้องแสดงวันหมดอายุทุกรายการอย่างชัดเจน โดยสินค้าในกระเช้ามีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และปราศจากเครื่องดื่มแอลกออฮอล์กว่า 30 รายการ โดยมีคุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร