อินเดียติดเครื่องออนไลน์

โลกโฆษณาที่ยังคงคึกคักนอกจากที่จีนแล้ว ในเอเชียยังมีอินเดียอีกประเทศหนึ่งที่เป็นความหวังของเม็ดเงินที่สะพัด ซึ่งรวมถึงในโลกออนไลน์ แม้ว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอินเดียจะยังไม่ทันสมัยเท่าประเทศตะวันตกมากนัก และอินเดียก็ไม่ตกเทรนด์ และอนาคตที่สดใสกำลังจะมาถึง

จากรายงานของ WebChutney Digital Media Outlook Report 2009 ระบุว่า กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคยใช้สื่อทีวี และสิ่งพิมพ์อย่างเดียวมาเป็นเวลานาน กำลังเทงบเข้ามาในออนไลน์มากขึ้น เช่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2009 โคคา โคล่า อินเดีย เปิดตัวแคมเปญสำหรับ “สไปร์ท” บนอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อแรก เช่นเดียวกับเป๊ปซี่ และคอลเกต ปาล์มโอลีฟ ก็ใช้ออนไลน์โฆษณามาหลายแคมเปญ โดยเฉพาะเป๊ปซี่ ที่ใช้เม็ดเงินในออนไลน์มาตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2008

ปัจจัยหลักที่ทำให้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโฆษณาในออนไลน์มากขึ้น คือ 1.จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น และ 2.นักโฆษณาก็ตื่นตัวมากขึ้น ในการวางแผนสื่อโดยมีอินเทอร์เน็ตด้วย แม้กลุ่มที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านี้จะไม่ได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก แต่การเข้ามาจับจองพื้นที่ในออนไลน์ทำให้แบรนด์สดใสมากขึ้น และที่สำคัญยังเป็นการทดลองสำหรับธุรกิจโฆษณาในอินเดียในช่วงเริ่มต้นของออนไลน์ที่กำลังเติบโตในประเทศนี้
เทรนด์นี้ในอินเดียจึงทำให้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2009-2010 เม็ดเงินโฆษณาออนไลน์จะเพิ่มขึ้น 353% เป็น 14.08 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปัจจุบันมีมูลค่า 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว