ไอคอนสยาม เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ICONIC Multimedia Water Features” ระบำสายน้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท


ไอคอนสยาม เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ICONIC Multimedia Water Features” ระบำสายน้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ The Symphony of Chaophraya River ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแสดงถึงความสวยงามของ ICONIC Multimedia Water Features ที่ถือเป็น New Global Attraction ในประเทศไทยผ่านทางภาพถ่าย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพ และการประกวดภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากช่างภาพและผู้ทรงคุณวุฒิระดับแถวหน้าของเมืองไทยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน นำโดย วสันต์ ผึ่งประเสริฐ, ดาว วาสิกศิริ, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, ชญานี ชมแสงจันทร์, สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ และ กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ เพียงถ่ายภาพระบำสายน้ำที่สื่อความหมายในหัวข้อ The Symphony of Chaophraya River โดยส่งผลงานเข้าประกวดด้วยการโพสต์ผ่าน Facebook หรือ Instagram พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะและใส่แฮชแท็ก #ICONSIAM #IconicFountainPRO ในภาพที่ต้องการประกวดในประเภทกล้องถ่ายภาพ และใส่แฮชแท็ก #ICONSIAM #IconicFountainMOBILE ในภาพที่ต้องการประกวดในประเภทกล้องกล้องสมาร์ทโฟน ผู้เข้าประกวด 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ และภาพที่ส่งเข้าประกวดในประเภทภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพ ต้องมีความละเอียด 300 dpi โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 16 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iconsiam.com หรือโทร.1338