ทีเอ็มบี ยังไม่เคาะควบรวมธนชาต

จากกรณีที่มีกระแสข่าว การควบรวมระหว่างธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต ต่อเนื่องมาตลอดและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้ (14 .. 62)

ล่าสุด ธนาคารทหารไทย ได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า

1. ที่ผ่านมาธนาคารได้ศึกษาถึงการเติบโตในธุรกิจในหลายๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตจากภายในองค์กร หรือการเติบโตจากภายนอก ผ่านการรวมกิจการ

2. ทั้งนี้ ธนาคารยังอยู่ระหว่างหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ถึงการรวมกิจการ รวมถึงมีการนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร หากแต่การศึกษายังไม่มีข้อสรุปอันเป็นที่ยุติในขณะนี้