“ไซเบอร์พอร์ท ฮ่องกง” จับมือ อินโนสเปซ ประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับสตาร์ทอัพไทย-ฮ่องกงสู่สากล

Hong Kong Cyberport (Cyberport) และบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพไทยและฮ่องกงสู่ระดับนานาชาติ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนาง แคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ งานพันธมิตรเชื่อมโยงธุรกิจไทย-ฮ่องกง (Thailand – Hong Kong Strategic Partnership) ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ

สำหรับการบันทึก MOU เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพที่นาย ปีเตอร์ เหยียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารCyberport และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามนั้นได้กล่าวถึงการจับมือร่วมกันของทั้ง 2 องค์กรเพื่อเชื่อมโยงระบบนิเวศในการสร้างและพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพไทยและฮ่องกง เพื่อส่งเสริมกลุ่มนักลงทุนระดับภูมิภาคผ่านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการจัดหาบริการต่างๆ ให้กับกลุ่มนักลงทุน ให้สามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดระดับนานาชาติ
ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องความสำคัญด้านธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพ

ดร. ลี จอร์จ แลม ประธานคณะกรรมการ Cyberport กล่าวว่า “ฮ่องกงและไทยตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เราได้พัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยการบันทึก MOU ในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในระดับทวิภาคีที่สะท้อนจุดเริ่มต้นอันสำคัญที่จะสามารถช่วยสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพให้ขยายธุรกิจไปตามนโยบาย One Belt One Road”

นายปีเตอร์ เหยียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cyberport กล่าวว่า “Cyberport จะให้บริการที่ครบวงจร one-stop-shopสำหรับสตาร์ทอัพไทยที่จะไปจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง โดยสามารถเชื่อมโยงสตาร์ทอัพไทยกับองค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีบริการจัดหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งออฟฟิศในบรรยากาศที่เอื้อต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติในราคาที่ย่อมเยาว์”

นายปีเตอร์ เหยียน กล่าวเพิ่มเติมว่า “Cyberport หวังว่าการร่วมมือกับอินโนสเปซ (ประเทศไทย) ในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้กลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในฮ่องกงขยายธุรกิจสู่ตลาดประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอาเซียนซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน”

หลังจากได้มีการร่วมลงนาม นายปีเตอร์ เหยียน ผู้บริหาร Cyberport ยังแชร์มุมมองที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการมีภาวะเป็นผู้นำและมีความสามารถในด้านนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังมี 6 กลุ่มสตาร์ทอัพจากCyberport เข้าสำรวจผลงานการใช้นวัตกรรมในตลาดประเทศไทย และแผนธุรกิจในงานพันธมิตรเชื่อมโยงธุรกิจไทย-ฮ่องกง“Thailand – Hong Kong Strategic Partnership”

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจาก Cyberport หมวดหมู่ เว็บไซต์บริษัท
Snapask EduTech http://snapask.co
Find Solution EduTech http://www.findsolutionai.com
Origami Labs Smart Living http://orii.io/
GoAnimate Smart Business https://goanimate.com/about
AVA FinTech http://www.ava.fund/
OneDegree FinTech http://www.inonedegree.com/

 

Cyberport คือบริษัทดิจิตอลเทคโนโลยีที่อัดแน่นไปด้วยนวัตกรรม บริหารและจัดการโดยรัฐบาลฮ่องกง โดยปัจจุบันมีสมาชิกบริษัทสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีในเครือรวมกว่า 1,200 บริษัท ทั้งนี้ Cyberport ยังได้ก่อตั้งคอมมูนิตี้ด้านการเงินและเทคโนโลยี (FinTech Community) ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางของดิจิตอลเทคโนโลยีในอนาคต โดยให้การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ปัญญาประดิษฐ์และระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (AI and Big Data) กีฬาและความบันเทิงด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Esports and Digital entertainment) รวมถึง นวัตกรรมด้านการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะ (Smart living) และ บล็อกเชน โซลูชั่น

อินโนสเปซ ประเทศไทย เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพไทยอย่างครบวงจร ที่มีเป้าหมายผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยพัฒนานวัตกรรมและมีศักยภาพการแข่งขันพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติได้ โดยทางบริษัทฯมีบริการเทคโนโลยีและเครื่องมืออันล้ำสมัยสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ รวมไปถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ