โอกาสสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านดิจิทัล กับโครงการ Google Ignite มาถึงแล้ว!

Google ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Google Ignite ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ Google for Thailand ในปีที่ผ่านมา  ที่กำลังมองหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกลุ่มแรกสำหรับปีนี้! โดยโครงการ Google Ignite จะมุ่งมั่นให้การสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ทักษะดิจิทัล และเทรนด์ล่าสุดในโลกดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทยในสายงานด้านสื่อและการตลาดดิจิทัล  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจังโดย Google เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะพิเศษก่อนเข้าทำงานจริงกับบริษัทที่ได้ตกลงจ้างงาน

ปัจจุบันนี้ แวดวงสื่อและการตลาดหันมาใช้ข้อมูลดิจิทัลเป็นหลักและมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีกันมากขึ้น โครงการ Google Ignite มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่หลากหลาย และเพื่อยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของพวกเขาให้พร้อมเข้าสู่โลกปฏิบัติการจริง โดยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่จากทุกสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การเงิน วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ฯลฯ

โครงการ Google Ignite 2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 9 เมษายน 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบเพื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน 2562 และสำหรับผู้ที่ผ่านรอบสัมภาษณ์ จะได้รับการฝึกอบรมหลังจากที่สัญญาจ้างงานผ่านการตกลงและการเซ็นรับรองจากบริษัทและผู้สมัครแล้ว  ซึ่งทาง Google ประเทศไทย จะเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยจะจัดขึ้นที่ Google Academy Bangkok ภายในโครงการ True Digital Park กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 ต่อจากนั้นจะได้เริ่มทำงานกับแบรนด์และบริษัทที่ได้ตกลงจ้างงานเป็นพนักงานประจำ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Google Ignite และตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ หรือลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ igniteyourfutureth@gmail.com