SF แจงโรงหนังไม่ได้รับผลกระทบเพลิงไหม้ รอตรวจสอบก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจงว่า เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อันส่งผลกระทบต่อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ที่ต้องปิดให้บริการกะทันหัน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ว่า ในระหว่างเกิดเหตุ ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมต่อคำแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากพนักงานของเรา ทำให้การอพยพลูกค้าทุกท่านออกนอกอาคารดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ส่งผลให้ลูกค้าทุกท่านรวมถึงพนักงานของเราทุกคนปลอดภัย

ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าทำการสำรวจพื้นที่โรงภาพยนตร์หลังเกิดเหตุ พบว่าโรงภาพยนตร์ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเพลิงไหม้ในเหตุการณ์ดังกล่าว จากการตรวจสอบพบเพียงคราบเขม่าควันตกค้างอยู่เท่านั้น ซึ่งในระหว่างนี้ทางโรงภาพยนตร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคให้พร้อมกลับมาให้บริการตามปกติในระดับมาตรฐาน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ทางโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ.