LinkedIn จัดอันดับ “อาลีบาบา” บริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดในจีน

นับเป็นครั้งแรกของประเทศจีน ได้รับการจัดอันดับโดย Linkedin  นอกจาก อาลีบาบา กรุ๊ป ครองตำแหน่งอันดับหนึ่ง บริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศจีนแล้ว บริษัทในเครืออย่าง แอนท์ ไฟแนนเชียลอยู่ในอันดับที่ 11จากทั้งหมด 25บริษัท Linkedin รวบรวมรายชื่อทั้งหมดมาจากการสำรวจบริษัทที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนหางานและต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนั้นๆ ในระยะยาว

Linkedin ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ชาวจีน 4รูปแบบดังต่อไปนี้

  1. ระดับความสนใจในตัวบริษัท : อัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน
  2. ปฏิสัมพันธ์กับพนักงานบริษัท : จำนวนการเข้าไปดูโปรไฟล์ของพนักงานบริษัทโดยผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน
  3. ความต้องการในตำแหน่งงาน : เปอร์เซ็นต์ของผู้เห็นโฆษณาแล้วสมัคร ทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่ายและฟรี
  4. อัตราการคงอยู่ของพนักงาน : จำนวนพนักงานที่ทำงานกับบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 1ปี

จากข้อมูลของ Linkedin บริษัทที่ติดอันดับมาจากบริษัท ที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 500 ราย และบริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากขึ้น หรือ เท่าเดิมในระยะเวลา 1 ปี การวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่าง 1กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31มกราคม 2562