สำนักงาน กสทช. สั่งโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองรับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารับเสด็จฯ และชื่นชมพระบารมี ในบริเวณงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 เม.. 2562) สำนักงาน กสทช. เรียกประชุมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพื่อย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อม และสั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทุกรายเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยขณะนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายพร้อมให้บริการประชาชนจำนวน 8 แสนคนเศษ ในพื้นที่ทั้ง 6 โซน บริเวณงานพระราชพิธีฯ พร้อมทั้งได้ให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เตรียมสำรองรถโมบายล์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที กรณีมีประชาชนใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เกินกว่าจำนวน 8 แสนคนเศษที่เตรียมรองรับไว้ นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. จะทำการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างช่วงเวลางานพระราชพิธีฯ พร้อมทั้งให้ศูนย์สายลม สำนักงาน กสทช. และเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่น เตรียมพร้อมประสานงานเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย