"แผนที่ความสุข"

องค์กรระดับโลกอย่าง UNESCO ได้สำรวจและสร้าง “แผนที่แห่งความสุข” ฉบับแรกของโลกขึ้นมาเมื่อปี 2549 โดยจัดโทนสีให้ประเทศต่างๆ ตามระดับความสุขที่ต่างกันไป พร้อมทั้งจัดอันดับ 20 ประเทศที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในโลก โดยสอบถามจากประชาชนบวกกับสำรวจเรื่องความเป็นอยู่โดยรวม ความสงบไม่มีความรุนแรง ไม่มีสงคราม ภาวะสุขภาพกายและจิต และกระจายโอกาสต่างๆ ในสังคมเช่นการศึกษา

ผลสำรวจพบว่าอันดับ 1 คือ Denmark รองไปเป็น Switzerland, Iceland, … โดยมีภูฏานติดอันดับ 8 ในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 23 และอังกฤษเป็นอันดับที่ 41 และไทยอยู่ในระดับเดียวกับจีนและญี่ปุ่นที่ประมาณอันดับที่ 80

20 อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก
1 – Denmark
2 – Switzerland
3 – Austria
4 – Iceland
5 – The Bahamas
6 – Finland
7 – Sweden
8 – Bhutan
9 – Brunei
10 – Canada
11 – Ireland
12 – Luxembourg
13 – Costa Rica
14 – Malta
15 – The Netherlands
16 – Antigua and Barbuda
17 – Malaysia
18 – New Zealand
19 – Norway
20 – The Seychelles