พฤกษา โฮลดิ้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.55 บาท

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา  โดยบริษัทฯ ทำยอดขายได้ 51,101  ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 25 ปี  มีรายได้รวม 45,071 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ6,022 ล้านบาท พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2563 จากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562