สัดส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เคแบงก์ปล่อยสินเชื่อ 60 แบรนด์ มี 6 กลุ่ม