“อสมท” จับมือ “OKMD” เตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ในพื้นที่ 50 ไร่ ย่านรัชดา

บมจ. อสมท ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เตรียมเปิดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” สำหรับคนทุกช่วงวัย เปิดพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ชี้เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยที่มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่และทันสมัย รวมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือความรู้มากมาย ในพื้นที่ 20 ไร่ จากทั้งหมด 50 ไร่ของ อสมท ติดกระทรวงวัฒนธรรม

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge Center: NKC)” บนที่ดินของ อสมท ถนนเทียมร่วมมิตร ซึ่งติดกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์รวมการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. และกรรมการ บมจ.อสมท เข้าร่วมงาน

นายจิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge Center) ระหว่าง สบร. และ อสมท ว่า “สบร. และ อสมท ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพคนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะจึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณะแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1. เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 2. เพื่อจัดตั้งต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในพื้นที่การเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่รองรับการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อให้ค้นพบศักยภาพของตนเอง รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชน และ 3.เพื่อร่วมกันพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งในเชิงกายภาพของการใช้พื้นที่ สำหรับการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านรูปแบบบริการทางความรู้ที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดพื้นที่สีเขียวที่คนในสังคม ธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

หน่วยงานที่น่าสนใจภายใต้การดูแลของ OKMD คือ TK Park ซึ่งจะขยายพื้นที่และปรับปรุง การดำเนินการให้สอดรับกับองค์ความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทาง ของ บมจ. อสมท ในการสร้างฐานความรู้ผ่านสื่อให้กับประชาชน โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ 50 ไร่ ของ อสมท ที่กำลังพัฒนาและจะเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอาเซียนที่มีพื้นที่กลางแจ้ง ห้องสัมมนา พื้นที่สันทนาการ Green Area และอื่นๆในอนาคต

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล สบร. กล่าวแสดงความยินดี ในการพัฒนาโครงการฯ ว่า “ขอแสดงความยินดี ที่ สบร. และ อสมท ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของประเทศที่จะมีแหล่งเรียนรู้ ขนาดใหญ่และทันสมัย เป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย และหลากหลายสาขาอาชีพ มีรูปแบบบริการความรู้และมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมัยใหม่ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการความรู้ของชาติ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางความคิด และการสร้างนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืน

ผมเชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งใหม่ จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนไทย ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และมีคุณลักษณะในการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ของคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว