ทีซีซีเทคจัดเวที TCC-DNG เชื่อมโยงมุมมองและองค์ความรู้ผู้บริหารสายงานไอทีกลุ่ม TCC GROUP

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ และนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผนึกกำลังกลุ่มผู้บริหารบริษัทในเครือTCC GROUP ประกอบด้วยนายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายขจร พีรกิจ ผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายสรเชษฐ์ วรรณธนาเลิศ General Manager Digital Platform บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด วิชัย มหัตเดชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) นายกุลพงศ์ บุนนาค Managing Director บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด และนายกอร์ปสินธุ์ จรูญเจตจำนง ผู้อำนวยการสายงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด จัดงาน TCC -Digital Networking Group (TCC – DNG) ภายใต้หัวข้อ Employee & Customer Engagement ซึ่งถือเป็นเวทีกลางให้กับเหล่าผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในเครือTCC GROUP กว่า 60 ท่าน ได้เชื่อมโยงมุมมองความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และข้อมูลสำคัญๆ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการทำ Digital Transformations และผลักดันให้เกิด Strengthen to Unity พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เวทีดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกกลุ่มฯ อาทิ นายภราไดย ธีระธาดา Chairman & Director of Business Operations บริษัท เซคชั่น 31 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายวีรดิษ วิญญรัตน์ Chief Creative Officer, TBWA\Group Thailand ร่วมแชร์มุมมองภายใต้หัวข้อ How To Justify Cyber Security Spending และหัวข้อ Customer Behavior in Digital Era ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ