กลยุทธ์ Collaboration อาหาร+เครื่องดื่ม เห็นผล ครึ่งปีแรก 2019 “โออิชิ” กำไรโต 33.9% ประกาศปันผล 1.10 บาทต่อหุ้น

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ เข้ามากดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งเครื่องดื่มและอาหารสไตล์ญี่ปุ่นยังมีมากมายให้เลือกในท้องตลาด แต่โออิชิยังสามารถทำผลประกอบการครึ่งปีแรก 2019 ได้อย่างน่าพอใจ

จากการฟื้นตัวของตลาดเครื่องดื่ม ประกอบกับการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการจัดรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนคร้ังล่าสุดได้อย่างดีขึ้น ภาพรวมต้นทุนจึงลดลง 32 ล้านบาท

ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีแรกของรอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ (ตุลาคม 2018 – มีนาคม 2019) โออิชิ มีรายได้รวม 6,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568 ล้านบาท คิดเป็น 9% และมีกำไรสุทธิ 723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท คิดเป็น 33.9% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เฉพาะไตรมาสสอง (มกราคมมีนาคม 2019) มีรายได้รวม 3,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360 ล้านบาท คิดเป็น 11.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนขณะที่กำไรสุทธิ 397 ล้านบาท  ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 153 ล้านบาทคิดเป็น 62.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เมื่อแยกแต่ละส่วนของธุรกิจนงนุช บูรณะเศรษฐกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม มีรายได้ 3,303 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจำนวน 245 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8%

การเติบโตได้อานิสงส์จากการเติบโตของเครื่องดื่มภายในประเทศ ทั้งการออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่การกลับมาของสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT ที่สำคัญโปรโมชั่นหน้าร้อนที่ประสบความสำเร็จ ผ่านกลยุทธ์ Collaboration ระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร อีกทั้งการส่งออกเครื่องดื่มเติบโตต่อเนื่อง โดยเติบโต 17% ในช่วงไตรมาสที่ 2 

ด้านธุรกิจอาหารมีรายได้ 3,546 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจำนวน 323ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายสาขาร้านอาหารใหม่และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม

ผลงานที่ดีนี้เองทำให้โออิชิประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 206,250,000 บาท มีกำหนดจ่าย 31 พฤษภาคม 2019