ไทยเบฟฯ เตรียมถอดหุ้นโออิชิออกจากตลาดฯ หลังประกาศรับซื้อหุ้นสัดส่วนทั้งหมด 20.34%

ภาพจาก Shutterstock

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ประกาศซื้อหุ้นที่เหลือใน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป สัดส่วน 20.34% และจะเตรียมนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังผู้ถือหุ้นของบริษัทได้โหวตไฟเขียว ซึ่งถือเป็นการปิดฉากหุ้นของโออิชิในตลาดหุ้นไทย

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป (OISHI) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ได้ประกาศรับซื้อหุ้นที่เหลือในจำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20.34% โดยราคาเสนอซื้อหุ้นอยู่ที่ 59 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำให้ บมจ. ไทยเบฟฯ ใช้เงินราวๆ 4,500 ล้านบาท

เหตุผลที่ทำให้มีการนำหุ้นของ OISHI ออกจากตลาดนั้นได้แก่ เรื่องของปริมาณซื้อขายหุ้นนั้นไม่ได้สูงมากนัก และยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเป็นบริษัทจดทะเบียน และยังรวมถึงความเป็นไปได้ในแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟฯ หลังจากนี้

นอกจากนี้บริษัทได้ชี้ถึงความคล่องตัวในการบริการรวมถึงการจัดโครงสร้างของทางไทยเบฟฯ หลังจากนี้

สำหรับไทยเบฟฯ ได้ซื้อหุ้นของ OISHI เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ด้วยดีลมูลค่าเกือบ 7 พันล้านบาท จาก ตัน ภาสกรนที ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเจ้าของกิจการในเวลานั้น เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดของชาเขียวโออิชิในช่วงเวลาดังกล่าวสูงถึง 63% รวมถึงกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในเวลานั้นก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 50% เสริมพอร์ตกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ของไทยเบฟฯ

ก่อนในท้ายที่สุด ตัน ภาสกรนที จะกลับมาสู่แวดวงเครื่องดื่มชาเขียวสำเร็จรูปอีกครั้ง

หลังจากนี้บริษัทจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว และจะต้องได้รับเสียงโหวตไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท และยังถือเป็นการปิดฉากหุ้นโออิชิในตลาดหุ้นไทยอย่างเป็นทางการ