“ญี่ปุ่น” เตรียมห้ามร้านค้าให้ “ถุงพลาสติกฟรี” อยากได้ต้องจ่ายเงิน หวังต่อสู้กับมลพิษทางทะเล

TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 04: People view items on display at a shop in Tsukiji fish market on September 4, 2017 in Tokyo, Japan. The market was built in 1935 following the great Kanto earthquake of 1923 and is now the largest fish market in the world. (Photo by Carl Court/Getty Images)

ขยะพลาสติกมากกว่า 8 ล้านตัน คาดว่าจะไหลเข้าสู่มหาสมุทรทุกปี และก่อให้เกิดมลภาวะทางจุลชีววิทยาซึ่งพลาสติกชิ้นเล็กๆ จะดูดซับสารเคมีที่เป็นอันตรายและสะสมอยู่ในปลานกและสัตว์อื่นๆ ทำให้หลายประเทศได้ออกมาตรการอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกต่อคนจำนวนมากที่สุด รองจากสหรัฐอเมริกา แต่ล้าหลังประเทศอื่นๆ ในการควบคุมการใช้พลาสติก

จึงเป็นที่มาของการวางแผนที่จะบังคับให้เรียกเก็บเงิน สำหรับถุงพลาสติกที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และห้างสรรพสินค้า เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการต่อสู้กับมลพิษทางทะเลจากขยะพลาสติก

Source : Pixabay/adege

Yoshiaki Harada รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนำกฎหมายใหม่ที่ห้าม ไม่ให้แจกถุงพลาสติกในร้านค้าปลีกแต่เปลี่ยนให้คิดเงินแทน ซึ่งราคาแล้วแต่ร้านจะเป็นผู้กำหนด คาดว่าจะไม่เกิน 10 เยนต่อถุง

โดยเงินจำนวนนี้ไม่ได้เก็บมาเปล่าๆ แต่กระทรวงสิ่งแวดล้อมจะขอให้ผู้ค้าปลีก นำรายได้จากการเรียกเก็บเงินสำหรับถุง มาช่วยมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกป่าและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางทะเล

หากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จมีการวางแผนขยายไปยังธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยทั้งนี้การเรียกเก็บเงินสำหรับถุงพลาสติก เป็นหนึ่งในมาตรการที่รวมอยู่ในร่างแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ในการรีไซเคิลทรัพยากรพลาสติกที่รวบรวมมาเมื่อปีที่แล้ว

Source