“ญี่ปุ่น” เตรียมห้ามร้านค้าให้ “ถุงพลาสติกฟรี” อยากได้ต้องจ่ายเงิน หวังต่อสู้กับมลพิษทางทะเล

Photo by Carl Court/Getty Images

ขยะพลาสติกมากกว่า 8 ล้านตัน คาดว่าจะไหลเข้าสู่มหาสมุทรทุกปี และก่อให้เกิดมลภาวะทางจุลชีววิทยาซึ่งพลาสติกชิ้นเล็กๆ จะดูดซับสารเคมีที่เป็นอันตรายและสะสมอยู่ในปลานกและสัตว์อื่นๆ ทำให้หลายประเทศได้ออกมาตรการอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกต่อคนจำนวนมากที่สุด รองจากสหรัฐอเมริกา แต่ล้าหลังประเทศอื่นๆ ในการควบคุมการใช้พลาสติก

จึงเป็นที่มาของการวางแผนที่จะบังคับให้เรียกเก็บเงิน สำหรับถุงพลาสติกที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และห้างสรรพสินค้า เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการต่อสู้กับมลพิษทางทะเลจากขยะพลาสติก

Source : Pixabay/adege

Yoshiaki Harada รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนำกฎหมายใหม่ที่ห้าม ไม่ให้แจกถุงพลาสติกในร้านค้าปลีกแต่เปลี่ยนให้คิดเงินแทน ซึ่งราคาแล้วแต่ร้านจะเป็นผู้กำหนด คาดว่าจะไม่เกิน 10 เยนต่อถุง

โดยเงินจำนวนนี้ไม่ได้เก็บมาเปล่าๆ แต่กระทรวงสิ่งแวดล้อมจะขอให้ผู้ค้าปลีก นำรายได้จากการเรียกเก็บเงินสำหรับถุง มาช่วยมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกป่าและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางทะเล

หากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จมีการวางแผนขยายไปยังธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยทั้งนี้การเรียกเก็บเงินสำหรับถุงพลาสติก เป็นหนึ่งในมาตรการที่รวมอยู่ในร่างแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ในการรีไซเคิลทรัพยากรพลาสติกที่รวบรวมมาเมื่อปีที่แล้ว

Source