เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศอย่างยั่งยืน

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็น GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) สานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโรดแมพผู้นำ GREEN RETAIL ในทศวรรษที่ 2  มุ่งเจาะกลุ่มดิจิตัลไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างรากฐาน ที่แข็งแกร่งสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน2562  นี้เป็นต้นไป

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี2562” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “BEAT AIR POLLUTION” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงสำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ที่เพิ่งจะผ่านพ้นปัญหามลภาวะทางอากาศ ขานรับแนวคิดดังกล่าวฯ พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วย 15มาตรการลด และ 2 มาตรการเพิ่ม ด้วยการปฏิบัติตนง่ายๆ ในชีวิตประจำวันแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้การขนส่งมวลชนมากขึ้น, ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองในอากาศอย่างยั่งยืนในอนาคต

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ในฐานะที่เป็น GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และภาคีสมาชิกของกรุงเทพมหานคร สนับสนุน และร่วมรณรงค์ในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY 2019 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายร่วมกับกรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สานต่อความร่วมมือไปยัง กรมป่าไม้, สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน และพันธมิตรธุรกิจ จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนัก ให้เกิดรับรู้ในวงกว้าง และร่วมกันแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศอันมีผลกระทบต่อประชาชน อาทิ เวทีเสวนา ในหัวข้อ “ชีวิตสดใส ห่างไกลมลพิษ” จาก ธันณี ศรีสกุลไชยรัก ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ, นักวิชาการ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินเล่าเรื่องปัญหามลพิษผ่านงานศิลปะ และคู่รักดาราสายกรีน ท็อป – พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, นุ่น – ศิรพันธ์ วัฒนจินดา จากองค์กรเพื่อสังคม คิดคิด (KID KID) เจ้าของ ECOLIFE แอปพลิเคชั่นเกมที่ทำให้การลดใช้พลาสติกเป็นเรื่องสนุก, นิทรรศการ THE MALL THINK GREEN, นิทรรศการสาเหตุของการเกิดมลพิษในอากาศ ฯลฯ, จุดจำหน่ายสินค้า NATURE MARKET ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากแผนกลิฟวิ่ง เช่น หลอดสแตนเลส, แก้วน้ำ, ถุงผ้า, กล่องใส่อาหาร ฯลฯ และร้านค้าต่างๆ ภายในห้างฯ ที่เข้าร่วมรณรงค์ให้ลูกค้านำภาชนะมาใช้ในร้านค้า รวมถึงการงดให้บริการถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน นอกเหนือจากทุกวันที่ 1, 4 และ 16 ของทุกเดือน เพื่อสร้างค่านิยมลดการใช้และสร้างขยะพลาสติก ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก เล็ก – GREASY CAFÉ ศิลปิน เจ้าของร้าน ORGANIC SUPPLY ร้านที่รวบรวมสินค้าสุขภาพ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

พร้อมเปิดตัวความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ระหว่างแอปพลิเคชั่น ECOLIFE และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการเปิดใช้บริการ ECOLIFE แอปพลิเคชั่นลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก, หลอด, แก้วน้ำ, ช้อน-ส้อม เป็นต้น เมื่อใช้บริการตามร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมกิจกรรม และปฏิเสธการใช้พลาสติก รับสิทธิ์สแกน QR CODE สะสมตัวการ์ตูน และคะแนน เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่อไป สามารถช่วยกันดูแลโลก และสนุกไปพร้อมๆ กัน ได้ที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน (วันสิ่งแวดล้อมโลก) จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 (วันสิ่งแวดล้อมไทย) ซึ่งถือว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นธุรกิจรีเทลแห่งแรกที่ร่วมกับ ECOLIFEอย่างเป็นจริงจังและเป็นรูปธรรม หลังจากที่ทดลองใช้งานในมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ECOLIFE ได้ฟรี ผ่านระบบ Google Play และ App Store

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เดอะมอลล์ ขยายผลการสื่อสารและการรณรงค์ในการร่วมกันรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนิวเจน สอดคล้องกับนโยบายของ ECOLIFE และเชื่อว่า ECOLIFE จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดัน ให้การลดใช้พลาสติกเป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงในอนาคต  การปลูกฝัง สร้างค่านิยมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องให้เราทุกคนควรให้ความสำคัญ”

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับกรมป่าไม้ ชวนชาวกรุงเทพ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เพื่อสร้างอากาศที่ดี ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน แจกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 4,000 ต้น ได้แก่ ต้นทองอุไร, ทรงบาดาล, อินทนิลน้ำ และแคแสด โดยสามารถรับกล้าไม้ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 ที่

  1. เดอะมอลล์ ท่าพระ บริเวณเคาน์เตอร์ M CARD ชั้น 1
  2. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน บริเวณหน้าห้างฯ ฝั่งแมคโดนัลด์
  3. เดอะมอลล์ บางแค บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G
  4. เดอะมอลล์ บางกะปิ ลาน EVENT HALL (เฉพาะวันที่ 5 มิ.ย. 62) และบริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G
  5. ดิ เอ็มโพเรียม บริเวณ BTS BOX, ดิ เอ็มควอเทียร์ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น M อาคาร A,B
  6. พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ บริเวณข้างร้านขายยา ชั้น G

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-1537