สังคมเมืองมองข้าม “ราคา” สินค้า แต่มองหาประสบการณ์