ทีวีดิจิทัล 7 ช่อง ที่คืนใบอนุญาต ได้รับเงินชดเชยและกำหนดวันยุติออกอากาศ