รีวิวโฆษณาครึ่งปีแรกสื่อเก่ายังสาหัส “สิ่งพิมพ์” วูบหนัก “ทีวี-วิทยุ” ทรงๆ ทรุดๆ

รายงานเม็ดเงินอุตสาหกรรมโฆษณาครึ่งปีแรก 2562 ของ นีลเส็น ประเทศไทย สรุปมูลค่ารวม 50,702 ล้านบาท ติดลบ 2% สื่อส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะถดถอย โดยเฉพาะสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)

หากดูรายประเภท “สื่อสิ่งพิมพ์” ทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสาร มีอัตราการลดลงเป็นตัวเลข “สองหลัก” ในช่วง 6 เดือนแรก 2562 โฆษณาหนังสือพิมพ์ มีมูลค่า 2,388 ล้านบาท ติดลบ 17.74% นิตยสาร มูลค่า 515 ล้านบาท ติดลบ 21.13%

ช่วงครึ่งปีแรกมีหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, M2F และ The Nation “ปิดตัว” จากภาวะขาดทุนและรายได้โฆษณาสิ่งพิมพ์ถดถอย โดยปรับตัวสู่สื่อออนไลน์ ส่วน “นิตยสาร” มีทั้งหัวนอกและหัวไทย ทยอยปิดตัวมาอย่างต่อเนื่องและต้องปรับตัวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เช่นกัน

ทั้งปี 2562 สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ประเมินมูลค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์ อยู่ที่ 4,880 ล้านบาท ติดลบ 20% ส่วนนิตยสาร มูลค่า 975 ล้านบาท ติดลบ 25%

ส่วนสื่อทีวี ที่ยังครองเม็ดเงินโฆษณาอันดับ 1 สัดส่วน 65% ของอุตสาหกรรมโฆษณา ครึ่งปีแรกอยู่ในอาการ “ทรงๆ ทรุดๆ” บางเดือนเป็นบวก บางเดือนติดลบ แม้ทิศทาง “ทีวีดิจิทัล” หลายช่องทำรายได้กระเตื้องขึ้นแล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ยังขาดทุน ตัวเลขโฆษณา 6 เดือนแรก สื่อทีวี จึงทำได้ 33,079 ล้านบาท ติดลบ 0.58% ปีนี้ MAAT มองเม็ดเงินโฆษณาทีวี “ทรงตัว” เท่าปีก่อน ที่มีมูลค่า 68,000 ล้านบาท

“วิทยุ” เป็นสื่อที่เม็ดเงินโฆษณาถดถอยตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน แต่เริ่มนิ่ง ไม่ลดลงมากนัก ปี 2561 มูลค่าโฆษณาอยู่ที่ 4,600 ล้านบาท โตได้ 4% ส่วน 6 เดือนแรกปีนี้ บางเดือนเป็นบวกบางเดือนติดลบ แต่ยังถดถอยเป็นตัวเลขหลักเดียว ไม่มากเท่าสื่อสิ่งพิมพ์ ครึ่งปีแรก โฆษณาวิทยุมีมูลค่า 2,176 ล้านบาท ติดลบ 3.63% โดย MAAT คาดการณ์โฆษณาวิทยุปีนี้ มูลค่าอยู่ที่ 4,370 ล้านบาท ติดลบ 5%

สำหรับสื่อที่เม็ดเงินโฆษณายังเติบโตได้ในครึ่งปีแรกมีเพียงสื่อดิจิทัลและสื่อนอกบ้าน เท่านั้น