“น้ำดื่มสิงห์” คว้ารางวัล Top Outstanding Local Brands ในงาน “Kantar Brand Footprint Award 2019”

คุณธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รับรางวัล ในงาน “Kantar Brand Footprint Award 2019” โดย น้ำดื่มสิงห์คว้ารางวัลในสาขา Top Outstanding Local Brands ในกลุ่ม Beverage ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์น้ำดื่มที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ Kantar (กันตาร์) เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกที่มีความเชี่ยวชาญด้าน FMCG (Fast  Moving Consumer Goods) โดยได้จัดอันดับสุดยอดแบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด 50 อันดับแรกของโลก และสุดยอดแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในประเทศไทยนั้น ได้เจาะลึกแบรนด์ต่างๆ ในเมืองไทยกว่า 976 แบรนด์ และวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้ากว่า 245 ล้านครั้งของนักช้อปชาวไทย ครอบคลุมทั้งคนเมืองและต่างจังหวัด สามารถสะท้อนพฤติกรรมการซื้อของประชากรทั่วประเทศกว่า 25.4 ล้านครัวเรือน โดยมี คุณลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ฮาวเวิร์ด ชาง กรรมการผู้จัดการ กันตาร์ (เวิร์ลพาแนล) ประเทศไทยและมาเลเซีย ร่วมยินดี