“อากะ” แบ่งปันความสุขสู่สังคม

อากะ” (AKA) ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ยากินิคุ นำโดย คุณสุจันทร์ภา พลางกูร ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มแบรนด์ปิ้งย่างและคาเฟ่ แบรนด์อากะ ภายใต้บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน100,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ โดยเงินบริจาคส่วนนี้ได้รวบรวมมาจากค่าปรับในกรณีที่ลูกค้ารับประทานอาหารเหลือที่อากะในทุกสาขา