SF Give Toys Share The Joy ปันความสุขให้น้องๆ ณ บ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด พร้อมด้วย คุณสุพัฒน์ งามวงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เอส เอฟ เข้ามอบตุ๊กตาและของเล่น ให้กับ คุณวิชัย ร้องขันแก้ว เพื่อแบ่งปันความสุข และรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ในโครงการ SF Give Toys Share The Joy เอส เอฟ ปันความสุขให้น้องๆ  รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้ได้อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งกาย  ณ บ้านเมตตา (Mercy House) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้