เปิด 15 ธุรกิจ “แบรนด์องค์กร” มูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ปี 2019