อรินแคร์ (ARINCARE) คิวคิว (QueQ) จับมือองค์กรพันธมิตร เดินหน้าระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

อรินแคร์ (Arincare) ร่วมกับ คิวคิว (QueQ) สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และสมาคมสตาร์ทอัพไทย (TTSA) จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นำนวัตกรรมช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ด้วยระบบคิวอัจฉริยะ พร้อมด้วยระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Prescription) คนไข้รับยาได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ลงพื้นที่จริงนำร่องโรงพยาบาลทั่วจังหวัดปราจีนบุรีภายสิ้นปี 2562 นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พร้อมด้วยนายแพทย์โชคชัย สาครพาณิช สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “ปราจีนบุรี เมืองสุขภาพดี” ภายใต้แนวคิด Prachinburi Medical Innovation District (PMID) เน้นการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพด้าน Healthcare นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีลงพื้นที่จริงเพื่อช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนเรื่องความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนจำนวนมาก

โครงการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสองจุดหลัก จุดแรกคือปัญหาการจัดการคิวในโรงพยาบาล ทั้งคิวการรอพบแพทย์และคิวรอรับยาหน้าห้องยา ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและบริษัท คิวคิว จำกัด ผู้นำด้านระบบคิวอัจฉริยะในการพัฒนาระบบ QueQ Hospital Solution โดยให้ผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ Mobile Application ในการจองคิวล่วงหน้าจากที่บ้าน ไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาที่หน้าห้องตรวจนานๆ และยังช่วยให้พยาบาล และคุณหมอ สามารถตรวจสอบคิวทั้งหมดในแผนก ได้แบบเรียลไทม์ ส่วนในฝั่งของโรงพยาบาลเองนั้นสามารถที่จะตรวจสอบการแน่นขนัด เห็นจุดที่มีปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการบริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้พร้อมให้บริการในหลายๆแผนกของทั้ง 6 โรงพยาบาลแล้ว และคาดว่าจะขยายผลไปยังทุกแผนกภายปีนี้

และในจุดที่สองคือการลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการเปิดให้คนไข้ไปรับยาจากเภสัชกรที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลในจังหวัดจะทำงานร่วมกับบริษัท อรินแคร์ ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมครบวงจร ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา สามารถบริหารคลังยา จ่ายยา เก็บประวัติคนไข้ รวมถึงเชื่อมต่อส่งตัวคนไข้ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรักษาต่อ ภายใต้แนวคิด “Digital Pharmacy Solution” ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่ายร้านขายยาทั่วประเทศครบทุกจังหวัด ในการพัฒนาระบบเพื่อให้แพทย์และเภสัชกรห้องยาของโรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัดสามารถออกใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Prescription) เพื่อให้คนไข้สามารถไปรับยาและเติมยา (refill) ได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านหรือสถานที่ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล สร้างความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างยั่งยืน

โดยการแก้ปัญหาทั้งสองจุดนี้จะช่วยลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างแท้จริง มุ่งเห็นผลและทำได้จริงทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีภายในสิ้นปี 2562 นี้ นอกจากโครงการนี้จะเป็นการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาระดับชุมชนได้จริง ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสตาร์ทอัพเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว เป็น Quick Win ที่ใช้เวลาทำงานน้อยกว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างปกติที่ภาครัฐต้องทำเอง

ในช่วงบ่าย มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลักดัน จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็น PMID (Prachinburi Medical Innovation District) ณ หอประชุมอภัยภูเบศรชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน และลงนามในความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายในการ “สร้างของจริง” ที่ใช้งานได้ และวัดผลได้จริง เพื่อสร้างปราจีนบุรีเป็นเมืองตัวอย่าง ของการนำนวัตกรรมจาก สตาร์ทอัพ สัญชาติไทย มาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน