กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปี 2562 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ บริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน ภายในงานพบกับผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จาก 61 อำเภอ ใน 4 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย สมุทรสาครนครราชสีมา, เชียงราย และเพชรบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนามิติทางวัฒนธรรมร่วมสมัย นำมาผ่านกลยุทธ์ค้นหาถอด รหัสอัตลักษณ์เมือง โดยใช้แนวคิดศาสตร์ 4 DNA ดึงตัวตนของแต่ละชุมชนออกมา จนทำให้เกิดมิติทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทั้งด้านการผลิต ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างทัน สมัยและมีเอกลักษณ์ ตัวอย่าง เช่น

อำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างน้อย ไม่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว แต่เมื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนพบว่าอำเภอนี้มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรมที่จะนำ ไปสู่จุดแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชนได้คือหมอเพลงโคราชและผ้าทอมือ ด้านการเกษตรมีผลไม้คือกล้วยน้ำว้าที่ให้รสชาติดี การท่องเที่ยวมีโบสถ์ไม้วัดเจริญพรตและอนุสาวรีย์พระยาปลัดทองคำ โดยมีดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือดอกไก่โอก ซึ่งสามารถนำมาสร้างอัตลักษณ์ให้กับอำเภอได้ และเมื่อได้มาเข้าร่วมโครงการฯ จึงได้มีการดึงจุดเด่นมาเป็นสีประจำอำเภอ โดยนำสีชมพูจากดอกไก่โอก สีแดงจากเกสรดอกไก่โอก สีน้ำตาลจากโบสถ์ไม้วัดเจริญพรต, รูปทรงกล้วยน้ำว้า ฯลฯ ซึ่งรูปแบบและสีเหล่านี้ต่อมาได้นำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ทำให้แต่ละอำเภอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คนในพื้นที่มีความเข้าใจ นำมาปรับใช้ต่อยอดการออกแบบต่างๆ ได้อย่างทันสมัย สวยงาม และมีตัวตน

โดยในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 12.30-17.00 น ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายเรื่อง “การนำเสนอผลงานและกระบวนการคิดจากทฤษฎี 4 DNA สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากผลงานการสร้างสรรค์ ใน 4 จังหวัด ประจำปี 2562” โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้คิดค้นแนวคิดศาสตร์ 4 DNA ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจะได้รับ หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2562 มูลค่า 2,000 บาท ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (หนังสือจะแจกเมื่อฟังการบรรยายจบ) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2209-3760 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป