ลดเวลาต่อคิว! สนามบินนาริตะ เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองอิเล็กทรอนิกส์ “พาสปอร์ตไทย” ใช้ได้

Photo : asahi.com

สนามบินนาริตะ จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยใช้ประตูอัตโนมัติที่มีระบบจดจำใบหน้า และยื่นข้อมูลศุลกากรผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านสนามบินนาริตะ ประตูเข้าสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น จะสามารถใช้ประตูอัตโนมัติที่มีระบบจดจำใบหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้กับเฉพาะชาวญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ขณะนี้ได้ขยายมาใช้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย เพื่อลดเวลาในการตรวจคนเข้าเมือง

ผู้ที่ต้องการใช้ประตูอัตโนมัตินี้จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพาสปอร์ตของประเทศไทยก็ระบบนี้ โดยระบบจะเปรียบเทียบภาพถ่ายและข้อมูลบนพาสปอร์ต กับผู้ที่เดินทางเข้าเมือง

ระบบจดจำใบหน้านี้ได้ทดลองใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2018 ที่สนามบินนาริตะ และได้ผลเป็นอย่างดี จึงเปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ใช้ด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนาริตะ ระบุว่าในปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ญี่ปุ่นผ่านทางสนามบินนาริตะ วันละ 21,000 คน หรือมากกว่า 7.71 ล้านคนต่อปี

ทางด้านด่านศุลกากรก็นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เช่นกัน โดยได้ทดลองติดตั้งประตูอัตโนมัติที่อาคารผู้โดยสารที่ 3 ของสนามบินนาริตะ เมื่อเดือนเมษายนระบบดังกล่าวจะให้ผู้เดินทางสามารถแจ้งรายการศุลกากร โดยผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องกรอกใบศุลกากรที่เป็นกระดาษอีก หากไม่มีสินค้าที่ต้องสำแดงเพื่อเสียภาษี ผู้เดินทางก็จะสามารถผ่านด่านศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระบบจดจำใบหน้าเช่นเดียวกัน

นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งขาเข้าและขาออกแบบเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2020 ที่อาคารผู้โดยสารที่ 1 และ 2 ของสนามบินนาริตะ รวมทั้งที่สนามบินสำคัญอื่นๆ ทั่วญี่ปุ่น.

Source