“อสมท” ยุติออกอากาศ ช่อง 14 MCOT Family 16 ก.ย. เป็นต้นไป มุ่งพัฒนารายการคุณภาพ 9 MCOT HD หมายเลข 30

“อสมท” ประกาศยุติการออกอากาศ ช่อง 14 MCOT Family โดยจะออกอากาศ   วันสุดท้ายในวันที่ 15กันยายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. และยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2562 เป็นต้นไป โดยยังคงมุ่งนำเสนอรายการคุณภาพที่น่าสนใจ ผ่าน 9 MCOT HD หมายเลข 30 ด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด ยืนยันสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนผ่านการสื่อสารทุกช่องทางขององค์กรไร้ปัญหาเลิกจ้างบุคลากรโอนย้ายคน MCOT Family  เสริมทัพองค์กรตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง 14 MCOT Family โดยจะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 กันยายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. และยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2562เป็นต้นไป ตามการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสชท.) โดย  อสมท จะยังคงนำเสนอรายการที่เต็มเปี่ยมด้วยสาระความรู้และความบันเทิงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

“ผมในนามผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรายการทางช่อง14 MCOT Family มาอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลังจากนี้สามารถรับชมรายการคุณภาพที่น่าสนใจ ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ทางช่อง 9 MCOT HDหมายเลข 30 อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางขององค์กร” นายเขมทัตต์ กล่าว

สำหรับการบริหารจัดการบุคลากรของช่อง 14 MCOT Family ภายหลังยุติการออกอากาศฯ นั้น บมจ.อสมท ไม่มีนโยบายเลิกจ้างบุคคลากรช่อง 14 MCOT Family แต่ใช้วิธีโยกย้ายบุคลากรทั้งหมดของช่อง 14 MCOT Family ไปยังหน่วยธุรกิจ และหน่วยหารายได้ที่มีความต้องการอัตรากำลัง และสอดคล้องเหมาะสมกับทักษะความสามารถของบุคลากร ขณะที่บุคลากรภายนอก บมจ. อสมท ยังคงดูแลพิธีกรผู้ดำเนินรายการตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้ ส่วนรายการพันธมิตรและคู่สัญญาที่ดำเนินงานร่วมกับช่อง 14 MCOT Familyนั้น ส่วนใหญ่ได้สิ้นสุดสัญญาลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามปกติที่จะมีการปรับผังรายการในทุกๆ 6 เดือน