ESRI เผย Geospatial Infrastructure “กุญแจ” พัฒนาประเทศรอบด้าน พร้อมส่งแพลตฟอร์มใหม่ ตัวช่วยขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยในงาน Thai GIS User Conference 2019 หรือ TUC2019 ที่ผ่านมา มุ่งนำเทคโนโลยี GIS มาช่วยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศรอบด้านเพื่อฝ่าคลื่นDigital Disruption พร้อมชูแผนที่โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ( Geospatial Infrastructure) กุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี GIS กับโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การคมนาคม การสื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข สอดรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศด้วยแพลตฟอร์ม ArcGIS ที่จะมีส่วนช่วยในการทำงานทุกหน่วยงานตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยกระดับความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โลกจึงต้องการเครื่องมือหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด เข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยล่าสุดบริษัทฯได้จัดงาน Thai GIS User Conference 2019 หรือ TUC2019 เป็นการนำเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านฝ่าคลื่น Digital Disruptionซึ่ง Geospatial Infrastructure(จีโอสปาเชียล อินฟราสตรัคเจอร์) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ พื้นฐานการพัฒนาประเทศรอบด้านตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งจะมีในเรื่องของSmart City, Indoor Positioning and Mapping เช่น การใช้โดรนเพื่อการทำแผนที่ภายในอาคาร แผนที่ภูมิประเทศ อุโมงค์ ถ้ำ หรือในช่องต่าง ๆ ซึ่งเริ่มมีให้เห็นในต่างประเทศ และ Data creation, maintenance and managementหรือการบูรณาการข้อมูลทางเศรษฐกิจ และข้อมูลทางสารสนเทศที่ล้วนจะเข้ามามีผลต่อทุกภาคอุตสาหกรรมต่อไปจากนี้

“ในปัจจุบัน เทรนด์การพัฒนาประเทศในภาพรวมจะโฟกัสไปที่ Geospatial Infrastructure หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีระบบ GIS หรือระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะนำเอาข้อมูลพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ตั้ง มาซ้อนลงบนแผนที่และภาพ ทำให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานแผนที่ งานภาพ งานภาคสนาม งานวิเคราะห์ ไปจนถึงงาน Data Scienceหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการความรู้ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนามาเป็น Dashboard การแสดงผล ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการระบบการตอบสนองที่รวดเร็วพร้อมใช้งาน สามารถนำเทคโนโลยี GISผนวกกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การคมนาคม การสื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลสำคัญเช่น ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ พื้นที่ป่า ภาพถ่ายดาวเทียม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น” นางสาวธนพรกล่าว

นางสาวธนพรกล่าวเพิ่มเติมว่า อีเอสอาร์ไอได้พัฒนาโซลูชันของArcGIS เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร ตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและลงมือทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและแม่นยำ มีการเชื่อมโยงและแสดงผลแบบเรียลไทม์ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบไว้ด้วยกัน และสามารถตอบสนองผู้ใช้งานที่หลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานlocation หรือแผนที่ในแบบง่าย ๆ พร้อมใช้ เพื่อทำแผนที่ออนไลน์หรือการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (location analytics) สามารถใช้ ArcGIS ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานหลายรูปแบบตามความต้องการใช้งานได้แก่

  1. Survey 123 สำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่สามารถระบุตำแหน่งพร้อมรูปภาพประกอบ หรือ Tracker for ArcGIS สำหรับติดตามงานภาคสนาม และ Quick Capture ที่ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นแค่เพียงคลิกเดียว
  2. ArcGIS Desktop สำหรับนักGISมืออาชีพเป็นการปฏิวัติการทำงานให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ถูกออกแบบให้มีหน้าจอการทำงานที่สามารถแสดงในรูปแบบ 2 มิติและ 3มิติ บนหน้าจอเดียวกัน เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากขึ้น และสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที
  3. ArcGIS Notebooks ที่รวบรวมความสามารถของArcGIS Enterpriseและ Jupyter Notebookเข้าด้วยกัน โดยเราสามารถใช้ภาษา Pythonร่วมกับ Libraryของ ArcGISแสดงผลลัพธ์ แบบ InteractiveMapได้ทันที ทั้งแบบแผนที่ กราฟและ data frameควบคู่กันได้ สำหรับนักพัฒนาหรือ Developer
  4. Experience Builder เครื่องมือตัวใหม่ในการสร้างWeb applicationผู้ใช้งานสามารถออกแบบรูปแบบเว็บได้เอง ผ่านweb browserอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียน codeให้ยุ่งยาก รวมถึง StoryMaps นำเสนอเรื่องราว ในรูปแบบแผนที่เข้าใจง่าย สามารถเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ สื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจง่ายขึ้น
  5. Geo-enable System ที่โซลูชันพร้อมใช้งานสำหรับการทำงานในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบในตัวเอง เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อระหว่างผู้ใช้งานในหน่วยงานและประชาชน แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งที่ทำงานร่วมกับข้อมูลประชากร วิถีการใช้ชีวิตเพื่อใช้วางแผนธุรกิจการตั้งร้านค้าหรือสาขา แอปพลิเคชันในการออกแบบวางผังเมือง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นในทุกระดับทั้งในระดับเมือง ภูมิภาค และประเทศ

ค้นพบศักยภาพของเทคโนโลยี GISเพื่อใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ได้ที่www.esrith.com

เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจากESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th