ลาล่ามูฟ นำทีมเก็บขยะชายหาดเพื่อประโยชน์สิ่งแวดล้อม

ลาล่ามูฟ นำทัพคนขับรถกว่า 60 คน และพนักงานจำนวน 150 คน เก็บขยะจากชายหาดจอมเทียน พัทยาและหาดเขาตะเกียบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบขยะขนาดเล็ก ถุงพลาสติก หลอด ขวดน้ำ โฟม และเชือก เป็นจำนวนมาก

นายรวีโชติ เศรษฐี ผู้จัดการลาล่ามูฟประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ เห็นถึงปัจจัยการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ ขยะ และสารพิษต่างๆ จึงพร้อมช่วยในเรื่องการลดปัญหาขยะที่กำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงตอบแทนและทำประโยชน์คืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยนำคนขับรถกว่า 60 คน และพนักงานจำนวน 150 คน เก็บขยะที่ชายหาดจอมเทียน พัทยาและชายหาดเขาตะเกียบ หัวหิน รวม 25 ถุง หรือประมาณ 70กิโลกรัม โดยพบขยะขนาดเล็ก ถุงพลาสติก หลอด ขวดน้ำ โฟมและเชือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมดีๆ มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายรวีโชติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งทางบก หรือทางทะเล รวมไปถึงการช่วยกันรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาทิ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน การปลูกต้นไม้ที่วังกระทะ เขาใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อหวังเป็นส่วนร่วมในการลดปัญหาด้านภาวะมลพิษ และยังมีความเชื่อมั่นในการทำประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างโลกที่ดีในปัจจุบัน และเพื่ออนาคตแก่รุ่นลูกหลาน

นอกจากการสร้างจิตสำนึกงานในด้านการบริการแล้ว ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาที่ลาล่ามูฟได้เปิดให้บริการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้มากขึ้น แม้การให้บริการขนส่งจะเป็นงานหลักมาตลอดระยะเวลาของการเปิดให้บริการ ในช่วงเวลาที่ธุรกิจเติบโตและมีการขยายกิจการในประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันลาล่ามูฟไม่เคยละเลยการทำประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการตอบแทนธุรกิจคืนให้สู่สังคม นายรวีโชติ กล่าวสรุป